Το διάταγμα 30/5 2020 με οδηγίες λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

geniko-nosokomeio-leykosia
geniko-nosokomeio-leykosia

Το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας του Κορωνοιού COVID – 19 στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα νέα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από το Κράτος, εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες, προς εφαρμογή τους από όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και πρόληψης από τους επαγγελματίες υγείας και άλλους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του ιού στον ευρύτερο πληθυσμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι ακόλουθες ενέργειες καθίστανται υποχρεωτικές:

Καθαριότητα χώρων

  1. Συχνός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών του νοσηλευτηρίου βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων
  2. Τοποθέτηση αντισηπτικού στις εισόδους των νοσηλευτηρίων, των δωματίων ασθενών και πλησίον ανελκυστήρων

Αποφυγή συγχρωτισμού

  1. Απαγόρευση επισκεπτηρίων (εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αυστηρά αναγκαίο από το θεράποντα ιατρό ή από τον υπεύθυνο ιατρό του νοσηλευτηρίου ή από τον ιατρικό διευθυντή του νοσοκομείου)
  2. Οργάνωση και λειτουργία εξωτερικών ιατρείων που βρίσκονται εντός των νοσηλευτηρίων αυστηρά μόνο με ραντεβού και χωρίς συνοδούς (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα).
  3. Οργάνωση και λειτουργία όλων των τμημάτων/ χώρων έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής καθώς επίσης και η διατήρηση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων/εργαζομένων. Στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού να τηρούνται τα 8τμ ανά άτομο ωφέλιμου χώρου.
  4. Χρήση μόνο του 60% των διαθέσιμων κλινών, όπου θα τοποθετούνται οι ασθενείς από τα προγραμματισμένα χειρουργεία και γενικά τα ψυχρά ενδονοσοκομειακά περιστατικά. Το υπόλοιπο 40% των κλινών θα παραμένει άδειο. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες προβλέψεις για τα έκτακτα περιστατικά, ούτως ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες από το ποσοστό του 60% των κλινών. Το υπόλοιπο 40% θα παραμένει άδειο υπό όλες τις περιστάσεις. Ο περιορισμός αυτός του 60% της χρήσης των κλινών θα ισχύει και για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσηλευτηρίων.

Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που νοσηλεύουν, αμιγώς, καρκινοπαθείς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς θα κάνουν χρήση το 80% των διαθέσιμων κλινών τους. Το υπόλοιπο 20% των κλινών  θα παραμένει άδειο. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία αφορά το πλαφόν του 80% της πληρότητας των κλινών είναι τα ακόλουθα:

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα

Γερμανικό Ογκολογικό ΚέντροΠολυκλινική Άγιος Γεώργιος (Ισχύει μόνο για τη νοσηλευτική μονάδα όπου νοσηλεύουν τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου- Hospice)

Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αρχάγγελος Μιχαήλ.

Η διευθέτηση του πλαφόν των κλινών δεν θα τυγχάνει εφαρμογής από τις Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας, ούτε από τα ημερήσια περιστατικά των υπόλοιπων κατηγοριών (Κλινική, Πολυκλινική, Ιδιωτικό Νοσοκομείο).

Εφαρμογή μέτρων αυτοπροστασίας

  1. Χρήση της χειρουργικής μάσκας και γαντιών μίας χρήσης από όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας στους χώρους Παροχής Φροντίδας Υγείας (Θάλαμοι ασθενών, Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, Ακτινολογικά Εργαστήρια, Εξειδικευμένες Νοσηλευτικές Μονάδες). Όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνεται η χρήση του προβλεπόμενου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΑΠΕ). Τονίζεται η σημασία της χρηστής εφαρμογής των κανόνων της υγιεινής των χεριών κατά τη διάρκεια της εργασίας όλου του προσωπικού.
  2. Εφαρμογή των οδηγιών από το προσωπικό, βάσει των σχετικών κανονισμών που έχουν εκδοθεί για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας στους κοινόχρηστους χώρους, γραφεία, διαδρόμους και σε χώρους που δεν αποτελούν χώρους παροχής φροντίδας.

Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για έλεγχο:

Στο τέλος κάθε βδομάδας, ημέρα Παρασκευή, τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, το πρόγραμμα εισαγωγών ψυχρών περιστατικών για την αμέσως επόμενη βδομάδα, έτσι ώστε να τηρείται το πλαφόν πληρότητας κλινών μέχρι 60% και 80% (για συγκεκριμένα νοσηλευτήρια). Σημειώνεται ότι για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιούνται έλεγχοι για τήρηση όλων των πιο πάνω από τους επιθεωρητές ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Νοσηλευτήρια ΟΚΥπΥ:

Τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, πέραν των πιο πάνω ενεργειών, υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν τους σχεδιασμούς τους και την πληρότητα των κλινών τους ώστε να δύναται να λειτουργούν για εξυπηρέτηση κρουσμάτων με COVID-19, τα οποία χρειάζονται νοσηλεία.

Το Υπουργείο Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζει τις οδηγίες και το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών ανάλογα με την εξέλιξη της διαχείρισης της πανδημίας.