Το ΓεΣΥ καλύπτει περίπου 2100 φάρμακα και τα 500 είναι καινοτόμα

Μόνο 16 αιτήματα για ένταξη νέων φαρμάκων στο ΓεΣΥ δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από την ΣΕΦ

Κατά το 2021, η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) αναθεώρησε τα πρωτόκολλα που αφορούσαν 70 καινοτόμα φάρμακα για 15 διαφορετικές παθήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Με αφορμή δημοσίευμα στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», για τα Καινοτόμα Φάρμακα στο ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ προσθέτειι:

Εντός του 2022, η Επιτροπή προγραμματίζει την αναθεώρηση και τη δημιουργία περαιτέρω 15 πρωτοκόλλων που αφορούν τουλάχιστον άλλα 18 φάρμακα.  Επιπλέον σημειώνεται ότι μόνο 16 αιτήματα για ένταξη νέων φαρμάκων στο ΓεΣΥ δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από την ΣΕΦ. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός ότι, «600 φάρμακα για σοβαρές παθήσεις παραμένουν εκτός ΓεΣΥ», δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία και τα κριτήρια ένταξης φαρμάκων στο ΓεΣΥ συνάδουν με την πρακτική που ακολουθούν τα πλείστα Κράτη Μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση το ΓεΣΥ καλύπτει περίπου 2100 φάρμακα, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού φαρμάκων που κάλυπτε το δημόσιο. Στον πιο πάνω αριθμό περιλαμβάνονται πέραν των 500 καινοτόμων φαρμάκων.

Ο Οργανισμός διαβεβαιώνει ότι συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την αξιολόγηση νέων καινοτόμων φαρμάκων αναθεωρώντας τη θέση τους στα υφιστάμενα πρωτόκολλα θεραπείας ή/και καθορίζοντας νέα πρωτόκολλα όπου αυτό απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εξειδίκευση και πολλούς ανθρώπινους πόρους.

Τέλος, τονίζεται ότι κοινός στόχος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου παραμένει η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των δικαιούχων σε καινοτόμες θεραπείες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άποψη των άλλων

Του Δρος Γιώργου  Πισιάρα* Κανένας δεν μπορεί να συμφωνεί μαζί σας συνεχώς, ούτε κι εσείς κατανοείτε πάντα τους άλλους. Αν περιμένετε απο τους γύρω σας...
×