Ξεκίνησαν την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024,ταδωρεάν εργαστήρια εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και στήριξης των οικογενειών και  των άτυπων φροντιστών ατόμων διαγνωσμένων με νόσο Alzheimer και άλλα είδη άνοιας, τα οποία διοργανώνει τοΤμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Η δράση αυτή αποτελεί  πρωτοβουλία του Δρα Σωκράτη Σωκράτους Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής και Υπεύθυνο του μαθήματος: «Η πολυδιάστατη φύση της νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών».

Κύριοι στόχοι των εργαστηρίων είναι: η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση των προκλήσεων της φροντίδας του ατόμου με άνοια στο σπίτι, η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης  και επίλυσης προβλημάτων, η μείωση της επιβάρυνσης, η βελτίωση της ετοιμότητας στην παροχή φροντίδας, της εμπιστοσύνης και της αυτό-αποτελεσματικότητας στην διαχείριση του ατόμου με άνοια στο σπίτι και η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των οικογενειών και κατ’ επέκταση του ατόμου με άνοια που φροντίζουν.

Τα εκπαιδευτικά Εργαστήρια αποτελούν μια από τις πολλές δράσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής, οι οποίες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την επίτευξη σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας για τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους, μέσα από το Διεθνές Σχέδιο Δράσης του για την Άνοια 2017-2025.

Οι προτεινόμενες δράσεις του πέμπτου πυλώνα του Διεθνές Σχεδίου Δράσης, προς τα κράτη μέλη αφορούν:

α) Την παροχή προσβάσιμων και τεκμηριωμένων πληροφορίων, προγραμμάτων εκπαίδευσης, υπηρεσιών ανάπαυλας και άλλων πόρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φροντιστών για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων φροντίδας, ώστε τα άτομα με άνοια να μπορούν να ζήσουν στην κοινότητα και να μειωθεί το στρες και τα προβλήματα υγείας των φροντιστών,

β) Την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, για εντοπισμό και μείωση του στρες και της επιβάρυνσης των φροντιστών,

γ) Ενίσχυση του έργου των φροντιστών, με παροχή κοινωνικών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας, με πολιτικές και νομοθεσία κατά των διακρίσεων, για παράδειγμα στην εργοδότηση, και υποστήριξη τους πέρα από τον ρόλο φροντίδας σε όλα τα περιβάλλοντα και

δ) Συμμετοχή των φροντιστών στον προγραμματισμό της φροντίδας, δίνοντας προσοχή στις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των ατόμων με άνοια.

Στον σχεδιασμό και στη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων των εργαστηρίων θα συμβάλει και η έρευνα της διδακτορικής φοιτήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής Κας Παρασκευής Χαρίτου η οποία αφορά « Τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε άτυπους φροντιστές ατόμων με άνοια στο σπίτι».

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία θα βασίζεται σε αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των άτυπων φροντιστών στην Κύπρο και διεθνώς, σε θέματα φροντίδας του ατόμου με άνοια στο σπίτι, θα συμβάλουν στην επιτυχία των στόχων των εργαστηρίων και στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα εργαστήρια είναι ανοικτά για τους Φοιτητές, τους Ακαδημαϊκούς και στο κοινό.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής εξετάζει το ενδεχόμενο διοργάνωσης εκπαιδευτικών εργαστηρίων και για επαγγελματίες φροντιστές στα θέμα της άνοιας, μετά από σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν προς το Τμήμα από διάφορες κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία και γηριατρικά κέντρα.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα Εργαστήρια Εκπαίδευσης μπορείτε να εξασφαλίσετε μέσω αποστολής μηνύματος στο [email protected]

Για εγγραφή στα Εργαστήρια χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelrK0CsOCgANW5hCOAuyLiqXhJ6UxgMvMS7sX2WVOK5011jA/viewform