Συνδέσμος Κλινικών Εργαστηρίων: Διευκρινήσεις για εξετάσεις αντισωμάτων του ιού SARS-CoV2

O Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, ενημερώνει το κοινό ότι τα Κλινικά Εργαστήρια τα οποία κατέχουν άδεια από το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων στον τομέα της Ανοσολογίας, είναι σε θέση να διενεργούν εξετάσεις αντισωμάτων του ιού SARS-CoV2.

Σύμφωνα με τον «Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμο 132/88», το μόνο αρμόδιο όργανο για έκδοση αδειών για εγγραφή, λειτουργία και εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων είναι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων.

Συνεπώς, κανένας άλλος μη αδειούχος και προσοντούχος δεν δικαιούται να διεκπεραιώνει ή να ισχυρίζεται ότι διεκπεραιώνει οποιεσδήποτε εργαστηριακές αναλύσεις.

Τα Κλινικά Εργαστήρια κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υγρών όλων των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αντισωμάτων του ιού SARS-CoV2 μέσα από διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και εγκεκριμένων μεθόδων και αντιδραστηρίων.

Η διενέργεια των εξετάσεων αυτών σε άλλους μη εγκεκριμένους και αδειούχους χώρους ή αυτοεξετάσεις «κατ’ οίκον», εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για την αξιοπιστία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όσο και για την ασφάλεια και υγεία των εξεταζόμενων αλλά και του συνόλου της κοινωνίας».