Σημαντικές δράσεις του έργου “Wastelines” με στόχο την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών

Σημαντικές δράσεις υλοποίησε το έργο “Wastelines”, της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ με στόχο την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών στα τρόφιμα και την αντιμετώπιση της σχέσης μεταξύ παχυσαρκίας και κλιματικής αλλαγής.

Σε ανακοίνωση του έργου αναφέρεται ότι το έργο περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων για την ανάπτυξη καινοτόμων πόρων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεσμεύεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο της εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο και υγιέστερο μέλλον.

Στις δράσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται 15 (Ιστοεξερευνήσεις) WebQuests και 15 ψηφιακές αποδράσεις.

Συγκεκριμένα το WASTELINES ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη σειρά από 15 WebQuests που ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί 15 ψηφιακές αποδράσεις (Digital Breakouts) για την ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων.

Δημιουργήθηκε επίσης ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των πόρων του WASTELINES στις τάξεις τους.

Παράλληλα το έργο εγκαινίασε μια ειδική διαδικτυακή πύλη που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες τις ιστοεξερευνήσεις  και τις ψηφιακές αποδράσεις. Αυτή η πύλη χρησιμεύει ως πολύτιμος κόμβος για τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους μια κεντρική πλατφόρμα για να περιηγηθούν και να αξιοποιήσουν τον πλούτο του υλικού που έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία.