Πρωτοποριακή επέμβαση 30 ωρών στο American Medical Center σε ασθενή με πολλαπλό μυέλωμα

Μια πρωτοποριακή και σπανιότατη επέμβαση-σταθμό για τα ελλαδικά και κυπριακά δεδομένα, πραγματοποίησε ο Νευροχειρουργός Δρ Κυριάκος Παρασκευά μαζί με την ομάδα του, στο AMERICAN MEDICAL CENTER.  

Πρόκειται για πολύωρη επέμβαση, διάρκειας 30 ωρών, ίσως από τις δυσκολότερες που έχουν καταγραφεί, λόγω του ότι η αποτελείτο από πολλαπλά στάδια, όπως η νευροχειρουργική αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού, λήψη αγγειούμενου μοσχεύματος, η μετάθεση του μοσχεύματος, η αναστόμωση του μοσχεύματος (εκπλήρωση μεταμόσχευσης), η μακρά διαυχενική σπονδυλοδεσία, η “en bloc” σπονδυλεκτομή παθολογικώς καταγόντων σπονδύλων (vertebral column resection), η προστασία κλάδων αορτής και η ανάταξη της κυφώσεως με ειδικούς χειρισμούς.

Η εν λόγω επέμβαση αφορούσε μια ιδιαίτερα τεχνικά δύσκολη μεταμόσχευση στην περιοχή της Θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, μετά από σοβαρού βαθμού γωνιώδη κύφωση (sharp angular kyphotic deformity) που προκάλεσε στην σπονδυλική στήλη, μία ιδιαίτερης μορφής κακοήθεια του αίματος.

Συγκεκριμένα, η νόσος του «Πολλαπλούν Μυελώματος», προκάλεσε μεγάλη παραμορφωτική ανωμαλία στην σπονδυλική στήλη του ασθενούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή κύφωση με αρκετές επιπλοκές.

Ως αποτέλεσμα της κυφωτικής παραμόρφωσης, για την ανακατασκευή και διόρθωση αυτής, έπρεπε να αφαιρεθεί μεγάλο μέρος της σπονδυλικής στήλης και να αντικατασταθεί από αυτομόσχευμα, δηλαδή μόσχευμα από οστά του ίδιου του ασθενούς.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίστηκε όπως χρησιμοποιηθεί μέρος της δεξιάς περόνης του ασθενούς (μόσχευμα 10 εκατοστών), της οποίας η αφαίρεση μέρους της και στη συνέχεια η μεταμόσχευση / μεταφορά της στη σπονδυλική στήλη, μέσω της συρραφής των αγγείων της με τα μεσοπλεύρια αγγεία στην οπισθοϋπεζωκοτική περιοχή του αριστερού πνεύμονα (αγγειακής αναστόμωσης – bypass surgery), δεν θα επηρέαζε καθόλου την βάδιση του ασθενούς.

Ουσιαστικά η περόνη του ασθενούς, λαμβάνοντας πλέον αρτηριακή αιμάτωση και δίδοντας φλεβική αποχέτευση στο αρτηριοφλεβικό μεσοπλεύριο δίκτυο της περιοχής του θώρακος, αποτελεί αγγειούμενο αυτομόσχευμα με υψηλές πιθανότητες συμβατότητας εντός του διασωματικού ελλείμματος και ελάχιστες πιθανότητες ψευδάρθρωσης, λοίμωξης και μετέπειτα απόρριψης.

Η επιλογή του αυτομοσχέυματος της περόνης (Free Vascularized Fibular Graft Transplantation) και όχι κάποιου συνθετικού υλικού κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς θα απέρριπτε κάποιο ξένο μόσχευμα, όταν σε κατοπινό

στάδιο θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού των οστών, για την αντιμετώπιση του «Πολλαπλούν Μυελώματος».

Επίσης, το στάδιο της αρχικής παρασκευής του μοσχεύματος της περόνης μέχρι την τελική οστεοτομία έχει συγκεκριμένη διάρκεια, στην οποία συνιστάται η παρασκευή και η λήψη αυτού, έως ότου μεταμοσχευθεί στον ασθενή, για να μπορέσει να καλύψει το σημείο του ελλείμματος της σπονδυλεκτομής.

Όπως ανέφερε ο Δρ Κυριάκος Παρασκευά, η συγκεκριμένη πολύωρη επέμβαση διενεργείται μόνο σε 15 με 20 Ιατρικά Κέντρα, παγκοσμίως, περιλαμβανομένης και της Ασίας. Ο λόγος της σπανιότητας της επέμβασης έγκειται στην τεράστια τεχνική δυσκολία ως προς την εκτέλεση της και στο γεγονός ότι ο χειρουργός πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος, με άριστη γνώση ανατομικών πεδίων που εμπίπτουν στις ειδικότητες της Νευροχειρουργικής, Μικροχειρουργικής Αγγειακών Αναστομώσεων και Μεταμοσχεύσεων, Αγγειο-καρδιοχειρουργικής, Πλαστικής χειρουργικής, Ορθοπαιδικής και Πολύπλοκης Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, ούτως ώστε να μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα την όλη επέμβαση.

Πέραν τούτου, υπερτονίζει ο Εξειδικευμένος Χειρουργός Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης, Δρ Παρασκευά, τα ψυχικά αποθέματα και η φυσική κατάσταση διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή αυτού του είδους των επεμβάσεων.

Ο ασθενής, ανέφερε ο Δρ Παρασκευά, έχει λάβει εξιτήριο από το AMERICAN MEDICAL CENTER και βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, ενώ είναι έτοιμος να προχωρήσει σε περαιτέρω θεραπεία, όσον αφορά την κακοήθεια του αίματος από την οποία πάσχει.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι μεγίστης σημασίας είναι και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιεί ο Δρ Παρασκευά ,στο AMERICAN MEDICAL CENTER, όπως επίσης και το εξειδικευμένο προσωπικό που του παρέχεται.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι συνειδητά επιλέγει να παραμένει εκτός ΓΕΣΥ και να εκτελεί τα πολύπλοκα χειρουργεία του, με αφοσίωση μόνο στο AMERICAN MEDICAL CENTER, καθώς όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα εξαίρετο Νοσοκομείο τεράστιων προδιαγραφών και τέτοιου είδους εξειδικευμένα χειρουργεία δεν θα μπορούσαν, κατά την άποψη του, να διενεργηθούν αλλού.

Τέλος, υποδεικνύει ότι με την προσθήκη αυτών των χειρουργείων στο οπλοστάσιο του Κυπριακού Τομέα Υγείας, οι ασθενείς μπορούν πλέον να λαμβάνουν ανώτατου επιπέδου χειρουργικές υπηρεσίες και στην Κύπρο, χωρίς να γίνεται διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε κέντρα του εξωτερικού.