Πνευμονική Υπέρταση: Η συνήθεια που προκαλεί σοβαρή βλάβη στα πνευμονικά αγγεία

Το κάπνισμα φαίνεται ότι θεωρείται υπεύθυνο για μία ακόμα σοβαρή πάθηση των πνευμόνων σύμφωνα με έρευνα

To κάπνισμα φαίνεται πως παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιοπαθούς πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα. Η Πνευμονική Υπέρταση (Π.Α.Υ.) δεν έχει καμία σχέση με την αρτηριακή υπέρταση – αρτηριακή υπέρταση είναι η αύξηση της πίεσης του αίματος μέσα στις αρτηρίες ολόκληρου του σώματος εκτός από τις αρτηρίες των πνευμόνων. Αντίθετα η Πνευμονική Υπέρταση αφορά μόνο τις αρτηρίες των πνευμόνων. H Ιδιοπαθής Πνευμονική Υπέρταση ευθύνεται για το 40% των περιστατικών Π.Α.Υ. – η ιδιοπαθής αυτή κατάσταση δημιουργείται από άγνωστα κατά βάση αίτια, όπου παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος των πνευμονικών αρτηριών και ελάττωση της εσωτερικής διαμέτρου τους. Από πνευμονική υπέρταση εκτιμάται ότι πάσχει το 1% του πληθυσμού και χαρακτηριστικό σύμπτωμα όλων των μορφών της είναι η αυξανόμενη δύσπνοια κατά τη σωματική άσκηση. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο The Lancet Respiratory Medicine.

Οι ερευνητές από το Τμήμα Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου ανέλυσαν δεδομένα από δύο μητρώα πνευμονικής υπέρτασης, από το μητρώο COMPERA, ένα από τα μεγαλύτερα μητρώα του είδους του παγκοσμίως, και από το βρετανικό μητρώο πνευμονικής υπέρτασης ASPIRE.

Remaining Time-0:01

Fullscreen

Mute

Στη συνέχεια, έκαναν μια σύγκριση των δεδομένων ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ομάδες ασθενών. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που κάπνιζαν πολύ σε όλη τους τη ζωή και στους οποίους η ικανότητα διάχυσης, ένας καθοριστικός παράγοντας για την πρόσληψη οξυγόνου από τις κυψελίδες στα πνευμονικά αγγεία, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από άτομα με κλασική μορφή ιδιοπαθούς πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης χωρίς σοβαρά μειωμένη ικανότητα διάχυσης. Η τρίτη ομάδα αποτελούνταν από άτομα που είχαν αναπτύξει πνευμονική υπέρταση ως μέρος μιας πνευμονικής νόσου όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το εμφύσημα ή η πνευμονική ίνωση.

«Διαπιστώσαμε ότι η ομάδα των καπνιστών με εξαιρετικά περιορισμένη ικανότητα διάχυσης έμοιαζε με την ομάδα με πνευμονική υπέρταση στο πλαίσιο της πνευμονικής νόσου», εξηγεί ο δρ. Marius Hoeper, επικεφαλής της μελέτης και αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πνευμονολογίας. «Αυτό περιελάμβανε την κατανομή ηλικίας και φύλου, την κακή ανταπόκριση στις φαρμακευτικές θεραπείες και το προσδόκιμο ζωής»

Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς αυτοί διέφεραν σημαντικά από την ομάδα της κλασικής ιδιοπαθούς πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, οι οποίοι ήταν κυρίως νεότεροι σε ηλικία, ανταποκρινόταν καλύτερα στις φαρμακευτικές θεραπείες και είχαν σημαντικά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η ομάδα μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με διαγνωσμένη ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και ιστορικό καπνίσματος, καθώς και με σοβαρά μειωμένη ικανότητα διάχυσης, θα πρέπει να διαφοροποιούνται από την ομάδα με κλασική ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει άμεση και σοβαρή βλάβη στα πνευμονικά αγγεία», εξηγεί ο καθηγητής Hoeper. Επιπλέον, τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι αυτού του είδους η βλάβη εμφανίζεται και σε ασθενείς που δεν έχουν τους τυπικούς “πνεύμονες του καπνιστή”. Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα είναι σημαντικά επειδή αποδεικνύουν μια αιτία πνευμονικής υπέρτασης. Από την άλλη, είναι σημαντικά επειδή βοηθούν τους γιατρούς να κατανοήσουν καλύτερα τη νόσο. «Τα ευρήματα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διεξαγωγή μελλοντικών μελετών και θα μας βοηθήσουν να παρέχουμε καλύτερες συμβουλές και πιο στοχευμένη θεραπεία στους πάσχοντες στο μέλλον», καταλήγει ο δρ. Marius Hoeper.