ΠΕΚ: Απόλυτα επιβεβλημένο να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά έναντι της εποχικής γρίπης 2021-22.

Η πιθανή εμφάνιση έξαρσης αλλά και ανεξέλεγκτης διασποράς των δύο αυτών λοιμώξεων τον ερχόμενο χειμώνα δημιουργούν τον κίνδυνο συννοσηρότητας

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου θεωρεί απόλυτα επιβεβλημένο όπως εμβολιαστούν όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι και 15 ετών με το εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης 2021-22. Συμφωνούμε επομένως με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας όπως περιληφθούν όλα τα παιδιά αυτού του ηλικιακού φάσματος στα άτομα που συνιστάται να εμβολιαστούν με το συγκεκριμένο εμβόλιο και αναμένουμε ότι θα υλοποιηθεί.
Οι ιδιάζουσες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν με την συνεχιζόμενη παρουσία της πανδημίας Covid-19 καθιστούν τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης απόλυτα αναγκαίο για τον παιδικό πληθυσμό. Γνωρίζοντας πως τα παιδιά αποτελούν σημαντική πηγή μετάδοσης του ιού της γρίπης προς τις ευάλωτες ομάδες αλλά και τα ίδια πλήττονται από αυτόν, θα πρέπει να προστατευτούν. Η πιθανή εμφάνιση έξαρσης αλλά και ανεξέλεγκτης διασποράς των δύο αυτών λοιμώξεων τον ερχόμενο χειμώνα δημιουργούν τον κίνδυνο συννοσηρότητας και δυνατόν να θέσουν σε δοκιμασία την ετοιμότητα και δυνατότητα του συστήματος υγείας για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.