Την αδιάλειπτη υποστήριξή στην παροχή ποιοτικής φροντίδας, πάντα με σεβασμό προς τα άτομα που αντιμετωπίζουν Νευρο-νοητικές/Νευρο-βιολογικές (Ψυχικές) διαταραχές εκφράζει με ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ).

Με αφορμή την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών στη συνεδρία της, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα: «Το ανθρώπινο δικαίωμα στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς  διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα», αλλά και πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα φιλελεύθερος με τίτλο “Για μια ανθρωποκεντρική ψυχιατρική Νοσηλεία…” ο ΠΑΣΥΝΜ υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και την ανάγκη για αύξηση των κλινών εσωτερικής νοσηλείας.

Παράλληλα, με ανησυχία αναφέρει παρατηρεί την υποστελέχωση των μονάδων νοσηλείας στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κύπρο και ειδικότερα όσον αφορά στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, σημειώνοντας ότι η έλλειψη Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και οι κτηριακές εγκαταστάσεις επιφέρουν πρόσθετες προκλήσεις τόσο στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη των νοσηλευτών.

Επιπλέον, αναφέρει ότι αναγνωρίζει την ανεκτίμητη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και υποστήριξης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των πολυσύνθετων αναγκών των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΣΥΝΜ δεσμεύεται να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά και να προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των νοσηλευτών.

Σε αυτό το πνεύμα, αναφέρεται, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και συνεργασίες με σχετικούς φορείς και οργανισμούς, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται.