ΠΑΣΥΝΜ: Οι συνάδελφοι λάβουν όλη την πληροφόρηση πριν εγγραφούν στο ΓεΣΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ ενημερώνει τα μέλη του ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε σχέση με την παροχή κατ΄ οίκον φροντίδας από Μαίες, Νοσηλευτές Γενικής και Ψυχικής Υγείας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Συγκεκριμένα, παρόλο που είμαστε σε διαβούλευση με τον ΟΑΥ δεν έχουν συμφωνηθεί οι διεργασίες που θα αποζημιώνονται, το ύψος της αποζημίωσης και η διαδικασία αναλωσίμων.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να εγγραφούν στο σύστημα με βάση την προκήρυξη του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να λάβουν όλη τη σχετική πληροφόρηση προτού προχωρήσουν στην εγγραφή τους ή αίτησή τους για σύναψη σύμβασης».