ΠΑΣΥΚΙ: Ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας όλων των Δομών και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Με ανακοίνωσή της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών Κύπρου αναφέρει:

«Η πανδημία COVID-19 ήταν ιδιαίτερα τραυματική για όλους, αλλά περισσότερο για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές.

Δυστυχώς ο αιφνιδιασμός από την ίδια την πανδημία με την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της, όπως και η ανεπάρκεια υποδομών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και η ανάγκη για σωστή προετοιμασία και απαραίτητο και έγκαιρο συντονισμό, οδήγησε σε παραμέληση των ασθενών με χρονιές παθήσεις.

Μεγάλο μέρος αυτού του κόστους το πλήρωσαν οι ψυχικά ασθενείς, αφού πολλές από τις δομές που τους εξυπηρετούσαν πριν την κρίση δε λειτούργησαν, αφού μετατράπηκαν προσωρινά σε δομές διαχείρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας.

Με την αποδρομή της πανδημίας οι ανάγκες για υπηρεσίες ψυχικής υγειάς είναι αυξημένες: Άγχος, κατάθλιψη, αλκοολισμός, πένθος, απώλεια εργασίας, ενδοοικογενειακή βία, περιορισμός, απομόνωση, αποτελούν ψυχολογικές καταστάσεις που οι πάσχοντες δε μπορούν να διαχειριστούν χωρίς αποτελεσματικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Ο COVID-19 υποχωρεί αλλά ο φόβος και οι κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας παραμένουν.

Γι’ αυτό ακριβώς, εξάλλου, πολύ πρόσφατα ΟΗΕ και ΠΟΥ κάλεσαν κυβερνήσεις και συστήματα υγείας να εστιάσουν στην Ψυχιατρική διάσταση της πανδημίας στο παρόν, αλλά και να ενδυναμώσουν και να προετοιμάσουν τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για το μέλλον.

Σε συνέχεια τούτου η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι γνωρίζοντας για την υποστελέχωση και την τεράστια έλλειψη ψυχιατρικών κλινών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, πιστεύει και επιδιώκει ως πρώτη προτεραιότητα, την άμεση επιστροφή και επαναλειτουργία όλων των δομών Ψυχικής Υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια».