ΠΑΣΥΔΥ: Αμέριστη στήριξη στους Ειδικευόμενους Ιατρούς

Με ανακοίνωσή του «ο Κλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την αμέριστη στήριξη του στους Ειδικευόμενους Ιατρούς των Κρατικών Νοσηλευτηρίων της Κύπρου. Οι συνάδελφοι ιατροί έχουν συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις για την απόκτηση ειδικότητας και απαιτούν την αναγνώριση από το κράτος του τίτλου ειδικότητας τους κάτι που πρόδηλα θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο και αυτονόητο.

Συνεπώς το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να γίνει αποδεκτή η βεβαίωση που κατέχουν οι νέοι ειδικοί ιατροί για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστούν και εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και παραστάσεις προς το Ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για εξαίρεση των Κυπρίων από τα κριτήρια που θέτει η Ελληνική νομοθεσία.

Θέση του Κλάδου μας είναι ότι υπάρχουν πλέον οι κατάλληλοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και ιατροί, καθώς και οι κατάλληλες υποδομές και ακαδημαϊκά – ιατρικά ιδρύματα έτσι ώστε οι τίτλοι ειδικοτήτων να μπορούν να εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και προς τούτο η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις επιβαλλόμενες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις.

Έκκληση προς όλους, είναι όπως επισπευστούν και ενδυναμωθούν οι προσπάθειες για επίλυση του θέματος, γιατί με την ισχύουσα τάξη πραγμάτων οι ειδικευόμενοι ιατροί παραμένουν εκτεθειμένοι χωρίς δικαίωμα απόκτησης ειδικότητας, ενώ ταυτόχρονα το Κυπριακό ιατρικό σύστημα στερείται της υπηρεσίας νέων ειδικών ιατρών με όλα τα αρνητικά συνακόλουθα για το νευραλγικό τομέα της υγείας στον τόπο μας».