Παραπληροφόρηση για φαινόμενα αισχροκέρδειας

Διαπιστώσεις Συνδέσμου Κλινικών Εργαστηρίων Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι παρακολουθεί τελευταία με μεγάλο προβληματισμό και θλίψη μια προσπάθεια σπίλωσης της αξιοπρέπειας αλλά και της αξιοπιστίας και συνεισφοράς των ιδιωτικών Κλινικών Εργαστηρίων στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της κρίσιμης και πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε και στον τόπο μας με την πανδημία COVID-19. 

Σημειώνει ότι υπάρχει παραπληροφόρηση αναφορικά με την τιμή χρέωσης καθώς και σαφείς αναφορές για  «αισχροκέρδεια» εκ μέρους των κλινικών εργαστηρίων.

Για αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρει ότι η τιμή των 110 ευρώ για την εξέταση καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας. Τα Κλινικά Εργαστήρια, σημειώνει, την αποδέχτηκαν, παρά το γεγονός ότι η τιμή ήταν χαμηλότερη από αυτή που ήδη είχαν καθορίσει, χωρίς να διαπραγματευτούν αντιλαμβανόμενα την κρισιμότητα της κατάστασης.

Αναφέρει ότι το κόστος των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων για κάθε εργαστήριο εξαρτάται καταρχήν από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και την κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία για κάθε εργαστήριο, και κατά δεύτερο από τον όγκο εργασίας του κάθε εργαστηρίου.

Ως εκ τούτου, σημειώνει, η όποια σύγκριση του κόστους ανά εξέταση σε ένα εργαστήριο που διεκπεραιώνει π.χ. 1000-2000 εξετάσεις/ημέρα με αυτού ενός εργαστηρίου με δυνατότητα διεκπεραίωσης 50-200 εξετάσεις/ημέρα είναι αυθαίρετη και άκρως παραπλανητική.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι στο κόστος μιας εξέτασης στα ιδιωτικά εργαστήρια- σε αντίθεση με αυτό σε επιχορηγούμενους από το κράτος οργανισμούς- συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος για όλα τα στάδια της διαδικασίας μιας εξέτασης (προαναλυτικό, αναλυτικό και μετααναλυτικό).

«Με άλλα λόγια, στο κόστος συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το κόστος της δειγματοληψίας και της μεταφοράς των δειγμάτων, κάτι που δεν ισχύει για τους επιχορηγούμενους οργανισμούς (αναλώσιμα, αγορά υπηρεσιών, καθορισμός συγκεκριμένου εξωτερικού χώρου), η διαχείριση των εξεταζόμενων (επικοινωνία, τηλεφωνικά κέντρα για διευθέτηση ραντεβού, αποστολή αποτελέσματος κτλ.), το κόστος του προσωπικού (διπλές βάρδιες, υπερωρίες, εργασία σε αργίες κτλ.), απολύμανση χώρου δειγματοληψίας, όπως και άλλα γενικά λειτουργικά έξοδα ενός εργαστηρίου», προστίθεται.

Συνεπώς, σημειώνεται, η επιλεκτική αναφορά μόνο στο κόστος αντιδραστηρίων/αναλωσίμων είναι επίσης παραπλανητική και αδικεί τα ιδιωτικά εργαστήρια ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος του εργαστηριακού προστατευτικού εξοπλισμού και ο διαρκής κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαστηριακών και των οικογενειών των.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι με κάθε υπευθυνότητα και σοβαρότητα ως ενεργό μέρος στον τομέα της υγείας, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη του στις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του τόπου (Υπουργείο Υγείας, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας κλπ.) στην προσπάθεια διαχείρισης και καταπολέμησης της πανδημίας και ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των άλλων υπηρεσιών του κράτους σε ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε.

«Τα Κλινικά Εργαστήρια συμμορφώθηκαν πλήρως με τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και με τις άλλες οδηγίες των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και Διεθνών υγειονομικών φορέων (WHO, ECDC, EFLM), εφαρμόζοντας με ευλαβική αυστηρότητα όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού των Κλινικών Εργαστηρίων όσο και των ασθενών μας, χωρίς καμία απολύτως στήριξη», σημειώνεται.

Στα πλαίσια του Προγράμματος για 20,000 εξετάσεις αλλά και άλλα παρόμοια προγράμματα, αναφέρεται, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε επειγόντως τη συμβολή όσων ιδιωτικών κλινικών εργαστηρίων είχαν τη δυνατότητα της διενέργειας της μοριακής εξέτασης για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, μέσα από συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρωτόκολλα, για την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και η ανταπόκριση των εργαστηρίων ήταν άμεση.