Πέραν των 500 καινοτόμων φαρμάκων αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ

O ΟΑΥ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τη διαδικασία εξέτασης νέων θεραπειών για συμπερίληψη τους στο σύστημα

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) καλύπτει 500 και πλέον καινοτόμα φάρμακα με ορισμένες θεραπείες να κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης νέων καινοτόμων θεραπειών ενώ ο αριθμός νέων θεραπειών που θα ενταχθούν θα εξαρτηθεί και από τις διαβουλεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία και τις τιμές που θα είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ σήμερα στο πλαίσιο του ΓεΣΥ αποζημιώνονται πέραν των 500 καινοτόμων φαρμάκων. Από την έναρξη της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, τον Ιούνιο του 2020, ο Οργανισμός μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων (ΣΕΦ) και των ad hoc επιτροπών της έχει αξιολογήσει πέραν των 60 καινοτόμων φαρμάκων.

Τα φάρμακα αυτά ενδείκνυνται για χρήση στην αντιμετώπιση του καρκίνου, των ρευματολογικών παθήσεων, των αιματολογικών κακοηθειών, των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, των οφθαλμολογικών παθήσεων κ.α.

Πρόκειται για μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εξειδίκευση και πολλούς ανθρώπινους πόρους.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το ΓεΣΥ καλύπτει 500 και πλέον καινοτόμα φάρμακα με ορισμένες θεραπείες να κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η πανδημία και τα συνεπακόλουθα μειωμένα έσοδα του Ταμείου του ΓεΣΥ, δυνητικά είναι πιθανόν να επηρεάσουν  την ένταξη νέων φαρμάκων. Εντούτοις ο Οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης νέων καινοτόμων θεραπειών και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Ο αριθμός των θεραπειών που θα ενταχθούν θα εξαρτηθεί και από τις διαβουλεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία και τις τιμές που θα είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΝΕΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία ένταξης ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος στο ΓεΣΥ ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα. Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η διαδικασία κωδικοποιείται ως εξής:

  • Ο  Οργανισμός δέχεται αιτήσεις για ένταξη νέων φαρμάκων από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων ή από συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ ιατρούς. 
  • Οι αιτητές οφείλουν να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα τεκμηριώνουν την ένταξη του προϊόντος στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ.
  • Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) και στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο δημιουργείται ad hoc επιτροπή ειδικών για να μελετήσει και να υποβάλει σχετική σύσταση στη ΣΕΦ.
  • Η ΣΕΦ αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα και τις συστάσεις από τις ad hoc επιτροπές ειδικών, προχωρεί σε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την εισήγηση και αποφασίζει κατά πόσον θα την υιοθετήσει ή όχι.
  • Πριν την τελική υιοθέτηση της εισήγησης της ΣΕΦ το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά την άποψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημίωσης Φαρμάκων η οποία διαπραγματεύεται την τιμή με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Ο Οργανισμός είναι πλήρως ικανοποιημένος από την εργασία που έχει επιτελέσει η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων μέχρι σήμερα. Η ΣΕΦ και οι ad hoc υποεπιτροπές ειδικών, συνεδρίασαν 39 φορές τα τελευταία δύο χρόνια.

Σήμερα διαθέσιμα στους δικαιούχους είναι άνω των 2000 φαρμάκων καθώς και περισσότερα από 4700 ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη.