Ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην έκδοση διατάγματος για “test to stay”

Εκδόθηκε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου, το μέτρο “test to stay” για μαθητές και μαθήτριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Υπουργείο Υγείας, η τήρηση του μέτρου είναι προαιρετική επιλογή για μαθητές/τριες και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
 
Στο διάταγμα περιλαμβάνονται επίσης οι προϋποθέσεις εισόδου προσώπων που αφικνούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας
 
Όπως αναφέρεται στο διάταγμα, από την 24η Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές και μαθήτριες ιδιωτικών και δημόσιων δημοτικών σχολείων και των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών COVID-19 εντός της σχολικής μονάδας, οι οποίοι σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη σχολική μονάδα με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται καθημερινώς, στις εργάσιμες για τα σχολεία μέρες και για περίοδο 6 ημερών από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 στη σχολική μονάδα και την έβδομη μέρα υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) και παραμένουν σε αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
 
Οι μαθητές που κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης υποβάλλονται καθημερινώς για περίοδο 6 ημερών σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στη σχολική μονάδα.

Νοείται ότι, σε περίπτωση εντοπισμού θετικού περιστατικού COVID-19 ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.