Ο υπερυπολογιστή εξακλίμακας JUPITERExascale και η ανάπτυξη φαρμάκων στην Ε.Ε.

Ο Jupiter έρχεται να προστεθεί στους υπερυπολογιστές της κοινής επιχείρησης EuroHPC που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία

Η Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) ανακοίνωσε στις 26.10.2023, τη σύναψη σύμβασης προμήθειας για τον υπερυπολογιστή JUPITER. Όταν τεθεί σε λειτουργία, ο JUPITER θα είναι ο ισχυρότερος υπολογιστής στην Ευρώπη. Επιπλέον, ως το πρώτο σύστημα στην Ευρώπη που επιτυγχάνει επιδόσεις εξακλίμακας, δηλαδή την ικανότητα εκτέλεσης άνω του ενός πεντάκις εκατομμυρίων υπολογισμών ανά δευτερόλεπτο, θα συμβάλει ώστε η ΕΕ να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην υπερυπολογιστική. Ο νέος υπερυπολογιστής, για την κατασκευή του οποίου η ΕΕ συνεισφέρει συνολικά 500 εκατ. ευρώ, θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο κέντρο υπερυπολογιστικής Jülich (JSC) στη Γερμανία.

Αφού εγκατασταθεί και ρυθμιστεί, εντός των επόμενων μηνών, το σύστημα JUPITER αναμένεται να είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα Ευρωπαίων χρηστών από τα τέλη του 2024. Θα βοηθήσει τους ερευνητές υπερυπολογιστικής να κάνουν επιστημονικές ανακαλύψεις και θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και υλικών και στη βελτίωση των συστημάτων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση ενός ακόμη υπερυπολογιστή μεσαίας κατηγορίας, του Δαίδαλου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ενώ ένας δεύτερος υπερυπολογιστής εξακλίμακας της EuroHPC αναμένεται να εγκατασταθεί στη Γαλλία το 2025.

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2023, οι μηχανές αυτές θα τεθούν στην υπηρεσία των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την εκπαίδευση των μοντέλων τους, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης τεχνολογιών και αλγορίθμων που βασίζονται στην ΤΝ σε κρίσιμους τομείς, όπως η πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, η ανακατασκευή υποδομών και η ηλεκτρονική υγεία. Θα συμβάλουν έτσι στον στόχο της ΕΕ να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών στον τομέα της ΤΝ και να καινοτομεί με υπεύθυνο και δεοντολογικό τρόπο.

Ο Jupiter έρχεται να προστεθεί στους υπερυπολογιστές της κοινής επιχείρησης EuroHPC που είναι ήδη σε λειτουργία: τον Discoverer στη Βουλγαρία, τον MeluXina στο Λουξεμβούργο, τον Vega στη Σλοβενία, τον Karolina στην Τσεχία, τον LEONARDO στην Ιταλία, τον LUMI στη Φινλανδία και τον Deucalion στην Πορτογαλία. Μέσα στους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστεί και ο τρίτος ευρωπαϊκός υπερυπολογιστής προεξακλίμακας MareNostrum5 στην Ισπανία.