ΟΣΑΚ: Να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες

Εισήγηση για λειτουργία Διεπιστημονικού Φορέα για τη δημιουργία εφαρμογή, ελέγχου και αξιολόγηση πρωτοκόλλων όπως και της διαπίστευσης.

Με ανακοίνωσή της Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου ΟΣΑΚ αναφέρει:

«Με μεγάλη ανησυχία οι Οργανωμένοι Ασθενείς πληροφορήθηκαν  την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας των 8 ασθενών οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη στο Απολλώνιο Νοσοκομείο.

Πρώτα και πάνω από όλα αυτή τη στιγμή προέχει η ζωή και η υγεία των συνανθρώπων μας και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους γιατρούς των Νοσοκομείων Μακάριο και  Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την αποθεραπεία τους και ευχόμαστε τα καλύτερα.

Ταυτόχρονα η ΟΣΑΚ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου) ζητεί από τις αρμόδιες αρχές, ΥΥ και ΟΑΥ, την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση των περιστατικών αυτών και εάν και όπου υπάρχουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν και να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες.

Αναμένουμε ότι τάχιστα- και εντός της ημέρας, το Υπουργείο Υγείας (έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων) θα προχωρήσει στην έναρξη επίσημης έρευνας ώστε  να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τις σοβαρές αυτές επιπλοκές.

Είναι παραδεκτό ότι οι ενδονοσοκομειακές μολύνσεις είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο η μόλυνση 8 ανθρώπων οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση την ίδια μέρα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σίγουρα κάτι δε λειτούργησε σωστά εντός του νοσηλευτηρίου.

Περαιτέρω, θα πρέπει να διασαφηνιστεί, εάν τίθεται θέμα καταλληλόλητας, ασφάλειας  και σωστής χρήσης των αναλώσιμων ειδών.

Οι οργανωμένοι ασθενείς υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά ότι τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω ιατρικών λαθών, αμέλειας, μη σωστής εφαρμογής πρωτοκόλλων όπως και θέματα ποιότητας αποτελούν κενά και ελλείψεις διαχρονικές λόγω  του απηρχαιωμένου νομικού πλαισίου και όπως και της απουσίας σημαντικών φορέων ελέγχου και αξιολόγησης  όπως αυτός που έχουμε εισηγηθεί με πρόταση μας που έχει σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εδώ και πολλά χρόνια και διεκδικούμε συνεχώς την εφαρμογής του.

Συγκεκριμένα εισηγούμαστε :

Λειτουργία Διεπιστημονικού Φορέα για τη δημιουργία εφαρμογή, ελέγχου και αξιολόγηση πρωτοκόλλων όπως και της διαπίστευσης.

Κύριο στόχο του Φορέα αποτελεί ο σχεδιασμός, εισαγωγή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Αυτός ο φορέας θα είναι μη κυβερνητικός, δηλαδή ένας ανεξάρτητος φορέας διασφάλισης ποιότητας (ΦΔΠ) ο οποίο θα εποπτεύει τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στη διοίκησή του θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υγεία.

 Θα έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στα θέματα υγείας (Υπουργείο Υγείας, Παγκύπριος Ιατρικός Σύνδεσμος, ΟΣΑΚ, Επαγγελματίες Υγείας, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) να προωθήσει τα πιο κάτω με βάση στρατηγικό σχέδιο 3ετίας:

1) Ανάπτυξη και εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών σε σημαντικές παθήσεις για την Κύπρο.

2) Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωμένης στρατηγικής και προγραμμάτων κλινικού ελέγχου (clinical audit) στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

3) Ανάπτυξη διαδικασίας επαναξιολόγησης των επαγγελματιών υγείας (revalidation).

4) Ανάπτυξη συστήματος κλινικής αξιολόγησης συναδέλφων από συναδέλφους (peer review).

5) Ανάπτυξη συστήματος διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας.

6) Εισαγωγή εποπτικού συστήματος για διασφάλιση ότι όλοι οι πάροχοι υγείας προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  οι οποίες είναι ασφαλείς και αειφόρες.

7) Εισαγωγή συστήματος κλινικής επιβράβευσης των βέλτιστων κλινικών πρακτικών».