Ολοκλήρωσε με επιτυχία το σχέδιο αλληλεγγύης «Healthy YOUth», που είχε ως βασικό μέλημα την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των νέων, την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την πρόληψη της παχυσαρκίας, η Οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα που είχε διάρκεια 12 μήνες πραγματοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργού πολιτότητας των νέων και την συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία.

Βασικός θεματικός άξονας του σχεδίου αποτέλεσε η καλλιέργεια της ψυχικής και σωματικής υγεία των νέων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων για προστασία της υγείας αλλά και η ενεργοποίηση των νέων ώστε να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα πιο υγιές τρόπο ζωής.

Μέσα από το σχέδιο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη των τάσεων, εφαρμογών, μεθόδων, καλών πρακτικών και υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και το ΕΥ ΖΗΝ.

Στα πλαίσια το σχέδιο αλληλεγγύης «Healthy YOUth»,  υλοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης όπως βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ανοιχτές συζητήσεις, αθλητικά παιχνίδια, ομάδες εργασίας  κ.α.  με στόχο την καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους νέους.

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκε στους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Youtphass, στόχος του οποίου είναι να βελτιώσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και κατ’επέκταση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινωνική αναγνώρισή τους και την απασχολησιμότητά του.