O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) τονίζει πως η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας καθώς και οι συστάσεις της στα θέματα είναι απόλυτα σεβαστές και συμφωνούν με διαπιστώσεις της Διεύθυνσης και τα ευρήματα του Εσωτερικού Ελέγχου.

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη όλα τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, η γενική τοποθέτηση του Οργανισμού είναι ότι, γίνεται συνεχής προσπάθεια θέσπισης διαδικασιών και ελέγχων, στη συγκράτηση των δαπανών, όπου οι περισσότερες είναι ανελαστικές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μισθολόγιο και ταυτόχρονα στην αύξηση των εσόδων μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Ο ΟΚΥΠΥ, καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον με τον ιδιωτικό τομέα (λειτουργία νέων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, επέκταση υφιστάμενων), όπου για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια, απαιτείται να έχει ευελιξία, ώστε να μπορεί να μειώσει το κόστος κυρίως μέσω της της αύξησης της παραγωγικότητας του προσωπικού και της συνεχιζόμενης βελτίωσης στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο Οργανισμός τεκμηριώνοντας τις δαπάνες για τις υπηρεσίες που προσφέρει, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τον ΟΑΥ για τις μοναδικές / παγκύπριες υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, συμφώνησε την αύξηση της τιμής μονάδας του νοσηλευτηρίου και την αύξηση του εφάπαξ ποσού που λαμβάνει για το ΤΑΕΠ και τα Ασθενοφόρα.

Επίσης, ο Οργανισμός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την αποζημίωση για Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και με άλλα Υπουργεία για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, όπως είναι οι φυλακές, ειδικά σχολεία, η Εθνική Φρουρά και οι αιτητές ασύλου.

Για τα όσα αναφέρονται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο ΟΚΥπΥ έγκαιρα προχώρησε σε διάφορες δράσεις, με κυριότερες τις πιο κάτω:

 • Σύσταση Ομάδας Ελέγχου Εσόδων του Οργανισμού για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και ανάκτηση των διαφυγόντων εσόδων
 • Όλες οι υποθέσεις ανείσπρακτων οφειλών για τα έτη 2019 – 2020 έχουν δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες / δικηγόρους για είσπραξη τους.
 • ΤΑΕΠ
 • Για το ΤΑΕΠ, δόθηκαν αυστηρές για καθημερινό έλεγχο της κωδικοποίησης και υποβολής των απαιτήσεων στον ΟΑΥ.
 • Για την σωστή αποζημίωση των πράξεων στο ΤΑΕΠ, έγινε νέα Συμφωνία με τον ΟΑΥ, με αύξηση του εφάπαξ ποσού. Επιπρόσθετα θα αποζημιώνεται ξεχωριστά και το ΤΑΕΠ Παίδων.
 • Έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχετικά πρωτόκολλα.
 • Προσλήφθηκαν επιπρόσθετοι ιατροί και νοσηλευτές.
 • Εφαρμόσθηκε το ιατρείο ταχείας εξυπηρέτησης και μειώθηκε ο χρόνος αναμονής.
 • Αυστηρός έλεγχος για υποβολή όλων των απαιτήσεων από τους Ιατρούς, ώστε να μην χάνονται έσοδα.
 • Για τη μη παρουσίαση ειδικών ιατρών στο ΤΑΕΠ, ειδικά μετά τα μεσάνυκτα, διατάχθηκε διοικητική έρευνα.
 • Λήφθηκε απόφαση ότι το σύστημα εφημεριών και η αποζημίωση των Ιατρών, το οποίο συμφωνήθηκε και υπογράφηκε πριν την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Νοσηλευτηρίων από τον ΟΚΥπΥ, θα επαναξιολογηθεί.

Τα στατιστικά δεδομένα, τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όσο και του Οργανισμού για το έτος 2023, δείχνουν άνοδο σε σχέση με το 2022, παρόλη την πληθωριστική τάση των τελευταίων ετών, όπου ο Οργανισμός καλείται να καταβάλει σημαντικά ποσά για την ΑΤΑ, την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, την αύξηση της τιμής των αγαθών και των αναλωσίμων, την παραχώρηση αυξήσεων και προσαυξήσεων στους εργαζομένους, αποδεικνύοντας τη σκληρή δουλειά που γίνεται καθημερινά, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας στον Οργανισμό.

Για τον ΟΚΥπΥ ο έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει καθοριστική σημασία και αξία ώστε να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του που είναι η οικονομική του αυτονόμηση, η αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων του και η συνεχής βελτίωση στις υπηρεσίες Υγείας που παρέχει με επίκεντρό του τον ασθενή.