ΟΚΥπΥ : Προχωρεί στη δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές

Το Κέντρο για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, θα στηρίζεται στην ιδέα της Κλινικής ολιστικής θεραπείας όπου θα παρέχεται συνεχής εποπτεία από πολυθεματική ομάδα ειδικών

Με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας, οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας των παιδιών με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (NDD) καθώς και στην στήριξη των  οικογενειών τους, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προχωρούν στη δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου.

Το Κέντρο για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, θα στηρίζεται στην ιδέα της Κλινικής ολιστικής θεραπείας όπου θα παρέχεται συνεχής εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λειτουργεί ομαδικά και θα συνεργάζεται εντός του ίδιου χώρου.

Κύριοι στόχοι και δράσεις

Οι κύριοι στόχοι της λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου είναι:

 • Έγκαιρη και έγκυρη διαγνωστική αξιολόγηση – θεραπευτική παρέμβαση από πολυθεματική ομάδα ειδικών
 • Πολυεπίπεδος χειρισμός κάθε περίπτωσης
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των γονέων
 • Παραπομπή και διασύνδεση με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες
 • Συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Οι δράσεις του Κέντρου θα εστιάζονται:

 • Στην αποδοχή παραπομπών από Παιδιάτρους και Ειδικούς Ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας
 • Στην πολυθεματική αξιολόγηση και χειρισμό κάθε περίπτωσης
 • Στον προγραμματισμό και εφαρμογή διαγνωστικού ελέγχου
 • Στις θεραπευτικές συνεδρίες από Εργοθεραπευτή, Κλινικό Ψυχολόγο
 • Στη συχνή επαναξιολόγηση των περιπτώσεων και αναδιαμόρφωση των θεραπευτικού προγράμματος ανά περίπτωση
 • Στην προετοιμασία εφήβων για μετάβαση σε υπηρεσίες ενηλίκων
 • Στην εφαρμογή σχετικών πρωτοκόλλων εργασίας
 • Στην στενή συνεργασία, βάσει πλαισίου, με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας κ.ά.

Το επιστημονικό προσωπικό που αναμένεται να στελεχώσει το Κέντρο θα απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτικούς Λειτουργούς και θα συνεργάζεται στενά με Ειδικούς Ιατρούς του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η  δημιουργία του εν λόγω Κέντρου, εντάσσεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Στρατηγικών Σχεδιασμών  που αποσκοπούν στην προώθηση και την πρόληψη των διαταραχών, μέσω του εντοπισμού και της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών.

Το κόστος της δημιουργίας του Κέντρου, το οποίο θα στεγάζεται σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Ρωμανού και Δημητσάνη στον Λυκαβητό, ανέρχεται στις 680.000 και θα καλυφθεί από τον Μηχανισμό ΕΟΧ Νορβηγίας, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ).

Η υπογραφή του προσυμφώνου ενοικίασης του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2022, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς.

Μετεστέγαση ΚΕ.Π.ΨΥ.ΠΑ

Στο κτίριο όπου θα στεγαστεί το Κέντρο για παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, θα μεταστεγαστεί επίσης και το Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (ΚΕ.Π.ΨΥ.ΠΑ).

Το συγκεκριμένο Κέντρο παρέχει σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους μέχρι 17 ετών και τις οικογένειές τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, ακόμη, το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολικό πλαίσιο.

Στο Κέντρο παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ήπιες έως και πολύ σοβαρές ψυχολογικές – ψυχοκοινωνικές – ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες. Εντός του Κέντρου αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευση και έρευνα, οι οποίες μέσα από την μεταστέγαση θα αναπτυχθούν περαιτέρω.

Ο ΟΚΥπΥ

Με πρώτιστο στόχο την συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ο ΟΚΥπΥ επενδύει συνεχώς σε υποδομές και εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και έρευνα.