ΟΚΥπΥ: Αρχίζουν τα έργα δημιουργίας Προστατευόμενου Ξενώνα για άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες

 Ο ξενώνας θα είναι δυναμικότητας 11 κλινών και θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.  Θα φιλοξενεί ασθενείς με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας σε σταθερή κατάσταση, που δεν παρουσιάζουν επικινδυνότητα.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) συνεχίζει τις επενδύσεις σε υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, υπογράφηκε η συμφωνία έναρξης των εργασιών διαμόρφωσης του κτιρίου όπου στεγαζόταν το πρώην Κέντρο Υγείας Λατσιών και μετατροπής του σε προστατευόμενο ξενώνα, δυναμικότητας 11 κλινών.

Στον ξενώνα θα φιλοξενούνται ασθενείς με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας σε σταθερή κατάσταση, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, δεν παρουσιάζουν επικινδυνότητα και που μπορούν να αποκατασταθούν στην κοινότητα.

Πρόκειται για άτομα με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας που χρήζουν αποϊδρυματοποίησης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα σε προστατευόμενους ή ημι-προστατευόμενους ξενώνες. Τα άτομα αυτά έχουν αξιολογηθεί, ότι δεν χρήζουν πλέον υποχρεωτικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει οικογενειακό ή κοινοτικό σύστημα για να τα αναλάβει.

Ο ξενώνας θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την λειτουργία τέτοιων χώρων και θα στελεχώνεται με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ψυχικής υγείας με 24ωρη κάλυψη 7 ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, θα υπάρχει ψυχιατρική κάλυψη και εμπλοκή άλλων λειτουργών ψυχικής υγείας όπου χρειάζεται.

Περιμετρικά του υπό ανάπτυξη χώρου, θα δημιουργηθεί πυκνή δεντροφύτευση, ενώ θα προωθηθεί και γενική αναβάθμιση και βελτίωση των όψεων της οικοδομής και του περιβάλλοντα χώρου.

Το κόστος αναδιαμόρφωσης του χώρου ανέρχεται στις 167.000 ευρώ + Φ.Π.Α.

Σε δήλωσή της η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, Άννα Παραδεισιώτου, ανέφερε: «Προσπάθειά μας μέσα από αυτό το Έργο είναι αφενός η αποιδρυματοποίηση και η παροχή ενός πιο ανθρωπιστικού περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία δύναται να αποκατασταθούν στην κοινότητα και αφετέρου η αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας».

Η προώθηση του εν λόγω έργου, γίνεται με την στήριξη του Δήμου Λατσιών και σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αποτελεί μέρος σειράς ενεργειών του ΟΚΥπΥ για την συνεχή βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όσους το έχουν ανάγκη.

Στόχος η προαγωγή της ψυχικής υγείας

Όραμά της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΥΨΥ) του ΟΚΥπΥ, είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού κατά ισότιμο τρόπο μέσω ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της Διεύθυνσης, είναι η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους τομείς της διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπευτικών παρεμβάσεων και δράσεων αποκατάστασης.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η ΔΥΨΥ σε  συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού και τις άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, άλλα  Υπουργεία και Υπηρεσίες, ΜΚΟ και οργανωμένους φορείς, εφαρμόζει πολιτικές και αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα που προάγουν την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στο παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο, η ΔΥΨΥ οργανώνει και λειτουργεί υπηρεσίες και δομές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού, των γενικά αποδεκτών επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της ψυχικής υγείας και των κατευθυντηρίων οδηγιών διεθνών συναφών οργανισμών με την δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της Διεύθυνσης, αποτελούν η βελτίωση στην προσβασιμότητα, η εξασφάλιση ολοκληρωμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών, ο συντονισμός και η συνέχεια στη φροντίδα, η επαρκής αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και παρεμβάσεων, η ισότητα στην παροχή φροντίδας με βάση τις ανάγκες των ασθενών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ΟΚΥπΥ

Με συνεχή επένδυση σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και έρευνα, ο ΟΚΥπΥ αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επίκεντρο πάντα τον ασθενή.*Για περισσότερες πληροφορίες για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ και όλο το φάσμα των

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα; – Γιατί δεν πρέπει...

Ένας οδοντίατρος αποκάλυψε τον εκπληκτικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να πιάνετε το μπουκάλι με το στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα των δοντιών...
×