ΟΑΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Για επείγοντα και σοβαρά περιστατικά, καλούμε ασθενοφόρο καλώντας το 112, ή πηγαίνουμε στο πλησιέστερο ΤΑΕΠ.

Τι είναι οι Υπηρεσίες Εφημερίας Προσωπικών Ιατρών;

Για κάθε επαρχία υπάρχει πρόνοια άμεσης πρόσβασης σε ΠΙ εκτός τυπικών ημερών και ωρών εργασίας για περίπτωση ανάγκης.

Σάββατο, Κυριακή και Δημόσιες Αργίες μεταξύ 11.00-17:00

 

Πότε απευθυνόμαστε στις Υπηρεσίες Εφημερίας;

Απευθυνόμαστε στις Υπηρεσίες Εφημερίας μόνο εάν αντιμετωπίζουμε:

Ø  Οξεία έναρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων

Ø  Απότομο και έντονο πόνο

Ø  Υψηλό πυρετό σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα

Ø  Ξαφνική επιδείνωσης προϋπάρχουσας σοβαρής ασθένειας

 

Δεν επικοινωνούμε με τις Υπηρεσίες Εφημερίας για άλλο λόγο πέραν των παραπάνω.

 

Πως μας εξυπηρετούν οι Υπηρεσίες Εφημερίας;

Ένας ΠΙ σε εφημερία αποκτάει πρόσβαση στο ιατρικό μας ιστορικό, και μπορεί να μας παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ΠΙ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διάγνωσης της κατάστασης και χορήγησης θεραπείας, ή παραπομπής σε ΕΙ ή σε μονάδα ενδονοσοκομειακής φροντίδας.

Πως αποκτάμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Εφημερίας;

Έχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Εφημερίας μόνο κατόπιν αξιολόγησης και ραντεβού, καλώντας στο Κέντρο Εφημεριών της επαρχίας που βρισκόμαστε.

Η λίστα των κέντρων εφημεριών ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και μπορούμε να την βρούμε κάνοντας κλικ εδώ.
Εάν κριθεί αναγκαίο στην επικοινωνία μας, θα διευθετηθεί ραντεβού εντός της ημέρας.

Για επείγοντα και σοβαρά περιστατικά, καλούμε ασθενοφόρο καλώντας το 112, ή πηγαίνουμε στο πλησιέστερο ΤΑΕΠ.