Επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο αναφέρει:

«Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, εγκεκριμένου λογιστή και εγκεκριμένου εσωτερικού ελεγκτή, στη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΑΥ» 

Από το 2014 και μετά ο ΟΑΥ λειτουργούσε χωρίς γενικό διευθυντή, αλλά με αναπληρωτές γενικούς διευθυντές, λόγω δικαστικής μάχης που κράτησε 20 χρόνια και έληξε τον Νοέμβριο του 2023, με τον οργανισμό να προκηρύσσει τη θέση για πλήρωσή της.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «η δημοσίευση της πιο πάνω θέσης (σ.σ. γενικού διευθυντή) γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου».

Σημειώνεται ότι ο διορισμός του γενικού διευθυντή θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Οργανισμό όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.