ΟΑΥ: Διοργάνωση συνεδρίου του δικτύου Αρμοδίων Αρχών Τιμολόγησης

και Αποζημίωσης Φαρμάκων ( Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)

O Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει για τη διοργάνωση του συνεδρίου του δικτύου Αρμοδίων Αρχών Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI), το οποίο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (16-17/03/23) στη Λάρνακα.

Σκοπός της δημιουργίας του δικτύου PPRI είναι η ενημέρωση, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, καθώς και η δημιουργία σχέσεων και συνεργασιών μέσω της δικτύωσης των αρμοδίων Αρχών για την τιμολόγηση καθώς και την αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η σημαντικότητα του συνεδρίου έγκειται στο γεγονός ότι το δίκτυο PPRI συνεδριάζει ετησίως σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, αν και οι συμμετοχές προέρχονται από την παγκόσμια κοινότητα, καθώς ο θεσμός επεκτάθηκε πέραν των ευρωπαϊκών χωρών. Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, στο οποίο για πρώτη φορά η Κύπρος αναλαμβάνει ρόλο διοργανωτή, οι σύνεδροι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος μέσω της δικτύωσης των αρμοδίων Αρχών για την τιμολόγηση και την αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, έχουν φθάσει τις 60, από 24 διαφορετικές χώρες. Στο συνέδριο εκπροσωπούνται και παρουσιάζουν θέματα μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ppri.goeg.at/PPRI_network

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ