ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓεΣΥ: Οι λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζεις

Κάνοντας αρχή από την 1η Δεκεμβρίου του 2020 -με την ένταξή τους στο ΓεΣΥ- οι Κλινικοί Διαιτολόγοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δικαιούχους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και επιβάλλεται να ρυθμίσουν τη διατροφή τους.

Μέσω των Κλινικών Διαιτολόγων, το Σύστημα επιδίωξε να καλύψει περιπτώσεις ατόμων που έχουν διαγνωστεί με διατροφικές διαταραχές, διαβήτη, προβλήματα με το κυκλοφορικό σύστημα, ενδοκρινολογικά ή άλλα μεταβολικά προβλήματα, διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα κ.α. Οι περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να χάσουν βάρος για αισθητικούς λόγους, δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιώσεων του ΓεΣΥ.

Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να επισκεφθούν  μέχρι και 4 φορές ανά έτος τον κλινικό διαιτολόγο στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση της υγείας τους εντάσσεται σε αυτές για τις οποίες το ΓεΣΥ καλύπτει υπηρεσίες από κλινικούς διαιτολόγους. Για τις περιπτώσεις ωστόσο, που ο Κλινικός Διαιτολόγος και ο ιατρός κρίνουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό χρήζει περισσότερων θεραπειών, τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για αύξηση των θεραπειών, το οποίο θα τύχει αξιολόγησης από τον Οργανισμό.. Oι θεραπείες που δικαιούται να λάβει ένας δικαιούχος στα πλαίσια του ΓεΣΥ υπολογίζονται από την αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

Για την εξασφάλιση παραπεμπτικού ο δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί σε Προσωπικό ή σε Ειδικό Ιατρό με δυνατότητα παραπομπής σε κλινικό διαιτολόγο, οι οποίοι αφού αξιολογήσουν την κατάσταση, θα προχωρήσουν στην έκδοση παραπεμπτικού.

Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος διευθετήσει απευθείας ραντεβού σε Κλινικό Διαιτολόγο, χωρίς να κατέχει παραπεμπτικό σε ισχύ, τότε θεωρείται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες που θα λάβει είναι εκτός πλαισίου ΓεΣΥ και θα κληθεί να τις αποζημιώσει ο ίδιος. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Για τις υπηρεσίες Κλινικών Διαιτολόγων υπάρχουν δύο είδη παραπεμπτικών, τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα. Ένα βραχυπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 3 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. ‘Ένα μεσοπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 6 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Σε περιπτώσεις που ένα παραπεμπτικό περιλαμβάνει δύο διαγνώσεις διευκρινίζεται πως ο Κλινικός Διαιτολόγος μπορεί να αξιολογήσει μόνο τη μία διάγνωση.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κάτ’ οίκον δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που συμφωνήθηκε με τους Κλινικούς Διαιτολόγους. Παρόλα αυτά εάν η κατάσταση ενός δικαιούχου είναι τέτοια που χρήζει κατ’ οίκον φροντίδας, είναι στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου να επιλέξει εάν θα παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Επιπλέον, ένας Κλινικός Διαιτολόγος συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενή που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ, ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ και ο δικαιούχος θα πρέπει να τις καλύψει ο ίδιος. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια νοσηλείας δικαιούχου σε νοσηλευτήριο συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, οι υπηρεσίες αυτές αποζημιώνονται σύμφωνα με το σύστημα DRG.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ