Η Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), αποτελεί σήμερα τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς όλων των αιματολογικών νοσημάτων με τεράστια εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών. Διαχρονικός στόχος της κλινικής είναι η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα.

Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο

 Η Κλινική είναι το μοναδικό Κέντρο στην Κύπρο που προσφέρει την ιατρική θεραπεία Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιματολογικών Κυττάρων (ΑΜΑΑΚ) στον αιματολογικό ασθενή, θεραπεία η οποία διενεργείται για συγκεκριμένα αιματολογικά νοσήματα και προσφέρει μεγαλύτερο διάστημα ελεύθερο νόσου, μεγαλύτερη επιβίωση και σε κάποια από αυτά ίαση. Πρόκειται για θεραπεία που, διεθνώς, γίνεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένα κέντρα από εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο μεταμόσχευσης. Η Αιματολογική Κλινική αναγνωρίζεται διεθνώς ως Μεταμοσχευτικό Κέντρο εγγεγραμμένο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (European Bone Marrow Transplantation). Οι πρώτες μεταμοσχεύσεις διενεργήθηκαν το 2001 και έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 304 ΑΜΑΑΚ με αποτελέσματα συμβατά με τα διεθνή δεδομένα.

Συλλογή και κατάψυξη μοσχεύματος

Παράλληλα, η Κλινική διαθέτει τον κατάλληλο χώρο για συλλογή του μοσχεύματος που πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το ίδιο προσωπικό διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συλλογή και κατάψυξη του μοσχεύματος. Η συλλογή γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αιματολογική Κλινική, η οποία διαθέτει δύο συσκευές συλλογής κυττάρων.

Διάκριση από Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Το έργο της Κλινικής αναγνωρίζεται σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνοντας βραβεία για την προσφορά της. Πρόσφατα, το Καραϊσκάκειο ίδρυμα τίμησε το έργο της Αιματολογικής Κλινικής για τη συνεισφορά της στη διαδικασία συλλογής των μοσχευμάτων. Συγκεκριμένα, οι ιατροί της Αιματολογικής Κλινικής αναλαμβάνουν την διαφύλαξη της ασφάλειας του δότη αξιολογώντας ιατρικά την δυνατότητά τους να προσφέρουν με ασφάλεια το μόσχευμα. Εφόσον ο εθελοντής δότης κριθεί κατάλληλος τότε συνταγογραφούνται και χορηγούνται τα κατάλληλα φάρμακα και σε συγκεκριμένους χρόνους προγραμματίζεται η συλλογή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία το μόσχευμα καταψύχεται και φυλάσσεται στο διαπιστευμένο για τη διαδικασία εργαστήριο του ΟΚΥΠΥ και αποδίδεται στο μεταμοσχευτικό κέντρο σε προκαθορισμένο χρόνο. Ταυτόχρονα, η Κλινική βραβεύτηκε στην κατηγορία “Καινοτόμος Εξοπλισμός ή Ιατρική Υπηρεσία” των Healthcare Business & Wellness Awards της BOUSSIAS Cyprus μια ακόμη επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει.

25 χρόνια προσφοράς

Η Αιματολογική κλινική ξεκίνησε τη λειτουργία της αρχικά στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και αργότερα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετρώντας μέχρι σήμερα 25 χρόνια προσφοράς. Προσφέρει στον ασθενή υψηλού επιπέδου θεραπείες, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στο εξωτερικό.

Για πληροφορίες και επικοινωνία με την Αιματολογική Κλινική του ΓΝ Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κλινικής ή επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22603496 και 22603894.