Ιωάννου: Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια αναβάθμισης των δημ. Νοσηλευτηρίων

Με γραπτή δήλωσή του, για την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΚΥπΥ ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει:  

«Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει απαντήσει λεπτομερώς στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζω, δεν γίνεται καμιά αναφορά σε δημοσιεύματα σε αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

Τα δημόσια νοσηλευτήρια, που σηκώνουν το βάρος της υγειονομικής κρίσης, βρίσκονται σε μια μεταβατική διαδικασία οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης, η οποία επιβραδύνθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Γενικού Ελεγκτή για την οικονομική αυτάρκεια του ΟΚΥπΥ, παρακολουθούμε τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για ορθολογική διαχείριση και αναμένουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να καταγράφεται ανακοπή του παθητικού στα οικονομικά του Οργανισμού, στη βάση του νέου επιχειρησιακού και οικονομικού πλάνου, το οποίο δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2021.

Διακηρυγμένη θέση της Κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργεί το ΓεΣΥ και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις την επόμενη τριετία αποδεικνύουν της προθέσεις της Κυβέρνησης και καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς περί ξεπουλήματος των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Η ζωτική υπηρεσία που προσφέρουν τα δημόσια νοσηλευτήρια στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης οφείλεται ακριβώς στη στήριξη που λαμβάνουν από το κράτος και στις επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού. Με την ευκαιρία επαναλαμβάνω την πάγια θέση μας ότι η στήριξη προς τον ΟΚΥπΥ και τα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται με αυστηρή προσήλωση στη χρηστή οικονομική διαχείριση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων γιατί πιστεύουμε σε αυτά».