Ινστιτούτο Κύπρου: Virtual Open Days για τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα

Ινστιτούτο Κύπρου: Virtual Open Days για τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα

Τα Μεταπτυχιακά και Διαδακτορικά του Προγράμματα παρουσιάζει το Ινστιτούτο Κύπρου σε τρεις διαδικτυακές εκδηλώσεις ενημέρωσης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις των προγραμμάτων, τις διαδικασίες αίτησης εισδοχής, τις δυνατότητες εξασφάλισης υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Στις διαδραστικές παρουσιάσεις “Virtual Open Days” οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα ακόλουθα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα ποιοτικών και αναγνωρισμένων σπουδών.

Περιβαλλοντικές Επιστήμες, MSc/MPhil (Μεταπτυχιακό)
Ενέργεια, Περιβάλλον και Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (Διδακτορικό)
Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 18:00-19:00 μ.μ.

Επιστήμη Δεδομένων και Προσομοίωση, MSc (Μεταπτυχιακό)
Υπολογιστικές Επιστήμες (Διδακτορικό)
Τρίτη, 22 Ιουνίου, 18:00-19:00 μ.μ.

Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, MSc (Μεταπτυχιακό)
Επιστήμη και Τεχνολογία στην Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά (Διδακτορικό)
Τετάρτη, 23 Ιουνίου, 18:00- 19:00 μ.μ.

Στη διάρκεια των Virtual Open Days Λειτουργοί του Ινστιτούτου Κύπρου θα παρουσιάσουν τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, συντονιστές ή καθηγητές των προγραμμάτων θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, ενώ φοιτητές και απόφοιτοι του Ινστιτούτου Κύπρου θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις από τη φοίτησή τους στο ΙΚυ.

ενώ φοιτητές και απόφοιτοι θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις από τη φοίτησή τους στο ΙΚυ. Συντονιστές ή καθηγητές των προγραμμάτων θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, ενώ φοιτητές και απόφοιτοι του Ινστιτούτου Κύπρου θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις από τη φοίτησή τους στο ΙΚυ.

Στις διαδικτυακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, σε τρεις ξεχωριστές ημερομηνίες, είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πλατφόρμα GoToWebinar. Συγκεκριμένα για να διασφαλίσουν οι υποψήφιοι τη θέση τους στις Virtual Open Days θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που θα βρούν στον αντίστοιχο σύνδεσμο του μεταπτυχιακού που τους ενδιαφέρει. Ακολούθως θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση μέσω email.

Διευκρινίζεται ότι για το Φθινοπωρινό εξάμηνο που αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2021, το Ινστιτούτο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για εισδοχή φοιτητών μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: Virtual Open Days | Email: [email protected] |
Τηλ: +357 22208614 | Web: https://www.cyi.ac.cy/

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Ινστιτούτου Κύπρου

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου ιδρύθηκε το 2010 με στόχο να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς ηγέτες στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παρέχει αναγνωρισμένα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, εστιάζοντας στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Διατηρεί ένα μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Με τη χρήση των πιο εξελιγμένων μεθόδων και τεχνικών, οι φοιτητές αποκτούν μια άρτια πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και συμμετέχουν σε έρευνες με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες.

Ινστιτούτο Κύπρου: Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Κύπρου, ένας διεθνής, µη κερδοσκοπικός ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός µε επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό λειτουργεί ως ερευνητική και εκπαιδευτική πύλη, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο – Μέση Ανατολή.

Ασχολείται µε θέματα παγκόσμιας σημασίας, µε έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες, ενώ έχει διακριθεί και αναγνωρίζεται διεθνώς για το καινοτόμο έργο του και τα πρωτοποριακά ερευνητικά του προγράμματα.

Έχει καθιερωθεί ως περιφερειακό επιστημονικό Κέντρο Αριστείας στην έρευνα, την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση και αποτελείται από τέσσερα εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στους αντίστοιχους τομείς:

  1. Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC)
  2. Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισµό (STARC)
  3. Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASTORC)
  4. Ερευνητικό Κέντρο για το Κλίμα και την Ατµόσφαιρα (CARE-C)