Η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς, απασχόλησε το έκτακτο Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς, απασχόλησε το έκτακτο Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας που προσφέρεται σε ασθενείς, απασχόλησε το έκτακτο Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ (112η Συνεδρία), υπό το πρίσμα των προσφάτων δημοσιευμάτων στον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούσαν το εν λόγω θέμα.

Σκοπός ήταν η διεξοδική συζήτηση του θέματος για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αλλά και η διερεύνηση πιθανών τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισής του. Το Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή διαδικτυακής συζήτησης για το θέμα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από νοσηλευτές, με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου φάσματος εμπλεκόμενων φορέων.

Η διαδικτυακή συνάντηση διεξήχθη την Παρασκευή, 14 Μαιου 2021 και σ΄αυτή συμμετείχαν μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ασθενών και του Τομέα Εκπαίδευσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση γύρω από το πιο πάνω θέμα, εμβαθύνοντας σε ερευνητικά δεδομένα που προεκυψαν διαχρονικά σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής. Αναπτύχθηκαν, επίσης, διάφορες αποψεις με βάση πρωτοκολλα και πρακτικές, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τη βιβλιογραφία καθώς και τη διεθνή πρακτική.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιας Ασθενών Κύπρου καθώς και ο εκπρόσωπος του Τομέα Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη συνάντηση, εξέφρασαν εύστοχες και ουσιαστικές αποψεις για την ουσία της Νοσηλευτικής Επιστήμης και την προσφορά των Νοσηλευτών στην κυπριακή κοινωνία.

Έγινε, επίσης συζήτηση διαφορων θεματων και ανταλλάγηκαν απόψεις από όλες τις πλευρές και από διαφορετικές σκοπιές. Από τη σκοπιά του Νοσηλευτή, του Ακαδημαϊκού και των ασθενών, οι οποίοι εξήραν το έργο των Νοσηλευτών και τόνισαν πως τόσο η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση όσο και η δύναμη της προσφοράς θα εξαλείψουν τυχόν περιστατικά που αναφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Με το πέρας της συνάντησης, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μεταξύ των οποίων και η αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το πιο πάνω θέμα με συγκεκριμένες εισηγήσεις και απόψεις.