Η  ασφάλεια των ασθενών στο ψηλότερο επίπεδο, λέει ο Υπουργός Υγείας

Στη χάραξη πολιτικής υγείας, το θέμα της ασφάλειας των ασθενών τοποθετείται για το Υπουργείο Υγείας στο ψηλότερο επίπεδο, είπε την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός σε χαιρετισμό του στην έναρξη ημερίδας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης με θέμα το νέο διεθνές πρότυπο ISO 7101:2023, το οποίο είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο αναφορικά με τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Το συγκεκριμένο πρότυπο, είπε ο Υπουργός, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με άλλα δημοφιλή πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, εκπονήθηκε για να καλύψει σημαντικά κενά στη διαχείριση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

«Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθεστώτος, ειδικοτήτων και υπηρεσιών. Η πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 7101:2023 διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι υγείας, κυρίως μετρίου και μικρού μεγέθους, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα διαπίστευσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι το θέμα της ασφάλειας των ασθενών εξυπακούει μια πολυπαραγοντική προσέγγιση του ασθενή και αφορά όλους όσοι απασχολούνται σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. 

«Η ασφάλεια των ασθενών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Η ποιότητα, για να μπορεί να μετρηθεί και να τεκμηριωθεί, είναι αναγκαίο να μπορεί να συγκριθεί με πρότυπα ποιότητας», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Πιστοποίησης έχει αυτό ακριβώς τον σημαντικό ρόλο και τον επιτελεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή προτύπων ποιότητας στην Κύπρο και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για αυτά, μέσα από εκπαιδεύσεις και ημερίδες όπως αυτή.

«Οι επαγγελματίες υγείας αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας ευρύτερα, αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της εξυπηρέτησης των ασθενών και είναι απαραίτητο να μπορούν να λειτουργούν με διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας», πρόσθεσε.

Είπε τέλος, ότι η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, η συνεχιζόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και όλων όσων ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας καθώς και η εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης και εποπτείας των υπηρεσιών, συμβάλλουν στον επιθυμητό και κοινό στόχο, τη διασφάλιση δηλαδή, της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.