Ηπατολόγοι και Ηπατολογία στην Κύπρο – Του Δρ Γιώργου Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗ

Η Ηπατολογία στην Κύπρο ιστορικά και αποδεδειγμένα βρίσκεται σε ζηλευτό επίπεδο

Του Δρ Γιώργου Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗ*

Το λιγότερο που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ατυχή την αναφορά της Προέδρου Ηπατοπαθών και φίλων Προμηθέας  ότι δεν υπάρχουν Ηπατολόγοι στην Κύπρο.

   Η Ηπατολογία στην Κύπρο ιστορικά και αποδεδειγμένα βρίσκεται σε ζηλευτό επίπεδο. Ασκείται από Γαστρεντερολόγους και από Παθολόγους με ειδικό ενδιαφέρον στην Ηπατολογία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στα Νοσοκομεία  ΟΚΥΠΥ.

   Δημιουργήθηκε μια αξιόλογη ομάδα Ιατρών που διαχρονικά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ήπατος. Η Κύπρος από τις πρώτες χώρες εισήγαγε καθολικό εμβολιασμό κατά της Ηπατίτιδας Β με την επιμονή της Γαστρεντερολογικής εταιρείας Κύπρου . Πολύ πιο μπροστά από γειτονικές χώρες αρχίσαμε θεραπείες της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β και C με ιντερφερόνη και στη συνέχεια με άλλα ανοσοποιητικά  και αντιικα φάρμακα. Οργανώθηκαν από την Γαστρεντερολογική εταιρεία και τον ΠΙΣ υψηλού επιπέδου Ηπατολογικές Ημερίδες άλλα και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για όλες τις μορφές Ηπατίτιδας. Στην Κύπρο πρώτοι πιο μπροστά από την Ελλάδα δημιουργήσαμε μονάδα FIBROSCAN για έλεγχο της Ίνωσης του Ήπατος.

   Με την βοήθεια των φίλων Μοριακών Βιολόγων Πέτρου Καραγιάννη και Λεόντιου Κωστρίκη προωθήσαμε  την αξία του PCR στην Ηπατολογία . Συνδεθήκαμε με κέντρα Μεταμόσχευσης Ήπατος έχοντας προσωπική επικοινωνία όποτε χρειαζόταν για όφελος των ασθενών μας με εξαιρετική συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείον Υγείας και την εποπτεία της Γενικής Διευθύντριας κας Χριστίνας Γιαννάκη.

   Επι πλέον σε συνεργασία με Επεμβατικούς Ακτινολόγους , με Παθολογοανατόμους με ειδικό ενδιαφέρον στο Ήπαρ και Επεμβατικούς Γαστρεντερολόγους χοληφόρων και χειρούργους ήπατος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Ηπατολογικό ασθενή πιο αποτελεσματικά.

  Αποδείξεις όλων αυτών σχετικές δημοσιεύσεις και το γεγονός ότι δεχτήκαμε και συγχαρητήρια μετά από διάλεξη  για το επίπεδο της Ηπατολογίας στη Κύπρο  σε διεθνές συνέδριο με την  Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. (Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan countries. Submit congress 6 December 2012, Nicosia, Cyprus Dr George S. Potamitis Gastroenterologist -Hepatologist -Internal Medicine)

   Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερος συντονισμός έντιμε Υπουργέ και Πρόεδρε του Συνδέσμου και παραγωγική συνεργασία. Οι Ηπατολόγοι Γαστρεντερολόγοι και παθολόγοι θα συνεχίσουν να βοηθούν τους ασθενείς τους  όπως και στο παρελθόν.

*Δρ Γιώργος Σ. Ποταμίτης

Fellow of European Board of

Gastroenterology and Hepatology