ΕΡΕΥΝΑ: Το μεγάλο διακύβευμα για το σύστημα υγείας της Κύπρου

Αναλύουν τις θέσεις τους: >>> Κυριάκος Μικέλλης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) >>> Άθως Τσινωντίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) >>> Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

Μεγάλη έρευνα της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» για τα φάρμακα στην Κύπρο:

  • Παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων  και πως συγκρίνεται η Κύπρος σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
  • Η διελκυστίνδα των καινοτόμων φαρμάκων και οι αντιπαραθέσεις για την ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών στα αιτήματα των εισαγωγέων
  • Φαρμακοεπαγρύπνηση για ανεπιθύμητες ενέργειες: Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων και πως οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ασκούν τον εποπτικό τους έλεγχο
  • Η σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης και ο ρόλος των τοπικών Υπευθύνων που ορίζει ο κάθε Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων

Στα πλαίσια της έρευνας αναλύουν τις θέσεις τους:

Κυριάκος Μικέλλης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης  Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ο οποίος αναφέρει ότι η χειρότερη η κατάσταση με τα καινοτόμα φάρμακα σε σύγκριση με την προ-ΓεΣΥ περίοδο. Αναφέρει ακόμη:

  • Καταστροφική, πρωτίστως για τους δικαιούχους του συστήματος, θα αποβεί οποιαδήποτε προσπάθεια των αρμοδίων για περιορισμό των δαπανών στον Τομέα των Φαρμάκων
  • Καταγράφονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας της ΚΕΦΕΑ με τον ΟΑΥ και το υπουργείο Υγείας

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΥ

Άθως Τσινωντίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ):

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

  • Στόχος του οργανισμού είναι ο ασθενής να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεραπείες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας απαντούν στις ερωτήσεις του «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και τονίζουν: Επιτακτική ανάγκη η επαγρύπνηση  για τα φάρμακα και τη χρήση τους

• Ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) στο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των φαρμακευτικών προϊόντων όσον αφορά στην υγεία των ασθενών ή τη δημόσια υγεία

• Ξεπερνούν τους 400 οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που έχουν τουλάχιστο ένα φαρμακευτικό προϊόν εγγεγραμμένο στην Κύπρο.

Σε επόμενες αναρτήσεις μας στο https://ygeia-press.com/  θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσει όλων των πιο πάνω συντελεστών για το μεγάλο θέμα των φαρμάκων στην Κύπρο και το σύστημα παραγωγής, διακίνησης και ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων.