Επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία όλων των ομάδων, λόγω σοβαρών περιστατικών, τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τα αποθέματα, απευθύνει το Κέντρο Αίματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, οι σταθμοί αιμοδοσίας παγκύπρια, θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις οκτώ το βράδυ.