Ενημερώστε για πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες έπειτα από τη λήψη φαρμάκων

Παγκόσμια εκστρατεία #MedSafetyWeek

Oι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας συμμετέχουν στην παγκόσμια εκστρατεία #MedSafetyWeek

Από τις 6 έως τις 13 Νοεμβρίου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας  συμμετέχουν στην παγκόσμια εκστρατεία #MedSafetyWeek, μια συνεργασία που περιλαμβάνει περισσότερες από 80 αρμόδιες φαρμακορρυθμιστικές αρχές και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών έπειτα από τη λήψη φαρμάκων.

Με τη θεματολογία «Ποιος μπορεί να αναφέρει;», η φετινή εκστρατεία εστιάζει στον βασικό ρόλο κάθε ασθενή, ιατρού, νοσηλευτή και φαρμακοποιού στην αναφορά μιας ανεπιθύμητης ενέργειας συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Όλες οι φαρμακορρυθμιστικές αρχές διαχειρίζονται συστήματα για τον εντοπισμό και την ανάλυση των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Ο σκοπός της παρακολούθησης της ασφάλειας είναι η λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με γνωστές παρενέργειες και η ανάδειξη νέων ζητημάτων ασφάλειας. Η συνεχής συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών από τις αναφορές που υποβάλλονται, βοηθά στον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα φάρμακα και στη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τονίζουν τη σημασία της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς της Κίτρινης Κάρτας. Όλες οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας τυγχάνουν διεξοδικής εξέτασης και αξιολόγησης για να καθοριστούν οι κατάλληλες ενέργειες και τα ορθά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού.

Η εφαρμογή του εθνικού συστήματος αναφοράς, έχει επιτρέψει στις Υπηρεσίες να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων, με την καθοριστική συμβολή των ασθενών, των φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας.

Ως εκ τούτου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες επιθυμούν να επισημάνουν τα ακόλουθα:

–  Κάθε αναφορά είναι σημαντική για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και για την κατανόηση της ωφέλειας και των κινδύνων που σχετίζονται με την κλινική χρήση των φαρμάκων, και επιτρέπει τη λήψη ενεργειών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

–  Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς της Κίτρινης Κάρτας βοηθά στο να γίνουν τα φάρμακα ασφαλέστερα για όλους τους ασθενείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να οδηγήσει σε βέλτιστες προσαρμοσμένες συστάσεις συνταγογράφησης, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις εκβάσεις των ασθενών.

 Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται μέσω του εθνικού  συστήματος αναφοράς στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης), με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους ακόλουθους τρόπους:

–  Ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ιστοσελίδας της Κίτρινης Κάρτας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών www.moh.gov.cy/phs και απευθείας στο www.kitrinikarta.gov.cy

–  Αποστολή έντυπης μορφής μέσω τηλεομοιότυπου (22-608669) ή ατελώς μέσω ταχυδρομείου στον Τομέα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Πολυφήμου 15, 2033 Στρόβολος).