Ο βουλευτής Αμμοχώστου της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Μ.Γιακουμή τοποθετείται για τον περί προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2024 Νόμος του 2023.

Η ανάγκη για αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της Υγείας είναι εμφανής και επιτακτική. Οι ενέργειες που προωθούν τον εκσυγχρονισμό και καταστέλλουν παθογένειες παλαιότερων ετών, ειδικότερα σε τομείς μεγάλης σημασίας, όπως είναι ο τομέας της Υγείας, μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς αποτελεί πλέον πολύ μεγάλη ανάγκη. 

Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και η λίστα των ιατρών που τον παρακολουθούν θα είναι προσβάσιμα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασθενών χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Mε αυτό τον τρόπο θα εξαλείψουν οι όποιες καταχρήσεις και στον ΟΑΥ και ΟΚΥΠΥ. Όταν θα υπάρχει το μηχανογραφικό με καταγεγραμμένα τα στοιχεία και το ιστορικό του ασθενή θα μπορεί να γίνεται πιο εύκολα έλεγχος και θα διαφαίνονται οι όποιες καταχρήσεις, επαναλήψεις ή και ακόμα θέματα ιατρικής αμέλειας.  

Αναμένουμε όπως αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία μηχανογράφησης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να γίνει και το application όπως μας έχει ενημερώσει σήμερα ο Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας.

Άλλωστε, το πρώτο μας μέλημα είναι η διευκόλυνση όλων των ασθενών και η πρόσβασή τους σε χρήσιμες υπηρεσίες με σκοπό να κερδίσουν ξανά την υγεία τους.