Διαδερμική Σπονδυλοδεσία: Μια πρωτοποριακή μέθοδος χωρίς τομές

Σημαντικά και πολλαπλά πλεονεκτήματα

Του Δρ. Κυριάκου Παρασκευά*

Με την τεχνική της διαδερμικής σπονδυλοδεσίας αποφεύγονται οι παραδοσιακές μεγάλες τομές στον ασθενή, καθώς η επέμβαση διενεργείται με μικρές οπές στο δέρμα, διαμέσου των οποίων εμφυτεύονται στον ασθενή τα ανάλογα υλικά. Το ακτινοσκοπικό μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται εντός της χειρουργικής αίθουσας, επιβεβαιώνει την ορθή τοποθέτηση των μοσχευμάτων και των  υλικών σπονδυλοδεσίας, ενώ ταυτόχρονα  η χρήση νευροπλοήγησης  και νευροπαρακολούθησης  εξασφαλίζει την ορθότοπη τοποθέτηση με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση έως και τον εκμηδενισμό επιπλοκών που μπορούν να προκύψουν από την άστοχη τοποθέτηση των εν λόγω υλικών και μοσχευμάτων, με γνώμονα πάντοτε την κορύφωση του επιπέδου της διεγχειρητικής ασφάλειας προς τον εκάστοτε ασθενή.

Σημαντικά και πολλαπλά πλεονεκτήματα

1. Οι μικρές οπές στο δέρμα μειώνουν εξαιρετικά σημαντικά τον μετεγχειρητικό πόνο του ασθενούς, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πολύ λίγη και απλή αναλγησία (παυσίπονα), κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο.

2. Η απώλεια αίματος κατά την διάρκεια του χειρουργείου είναι ελάχιστη,  γεγονός που αυξάνει την διεγχειρητική σταθερότητα του ασθενούς, αλλά και την μετεγχειρητική νοσηρότητα που μπορεί να προκύψει από την αναιμία εξ απώλειας αίματος.

3. Δεν απονευρώνονται οι παρασπονδυλικοί μύες με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην βιώνει ιατρογενή αστάθεια.

4. Ο ασθενής κινητοποιείται  άμεσα μετά το χειρουργείο, γεγονός  το οποίο μειώνει την νοσηλεία του στο Νοσοκομείο αλλά και το κόστος της επέμβασης. Η άμεση κινητοποίηση χωρίς πόνο είναι εξαίρετα σημαντική σε υπερήλικες και γενικά ασθενείς τρίτης ηλικίας, διότι έτσι αποφεύγονται τυχόν επιπλοκές, λόγω παρατεταμένης κατάκλισης (παραμονής στο νοσοκομειακό κρεββάτι), όπως η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση κάτω άκρων, κατακράτηση αναπνευστικών εκκρίσεων και πνευμονία, παραλυτικός ειλεός (λειτουργική απόφραξη εντέρου)  και οι κατακλίσεις.

5. Ο χρόνος του χειρουργείου μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τις ανοιχτές μεθόδους,  γεγονός το οποίο καθιστά την διαδερμική σπονδυλοδεσία επέμβαση εκλογής για ασθενείς αυξημένου διεγχειρητικού κινδύνου, αλλά και αυξημένης ηλικίας.

6. Ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του και στις κοινωνικές του υποχρεώσεις πολύ πιο σύντομα και με λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους. Η αποκατάσταση είναι πολύ πιο εύκολη για τον ασθενή αλλά και για τους οικείους του.

Ιδανική για τις ευάλωτες ομάδες

Η διαδερμική σπονδυλοδεσία, λόγω των ανωτέρω πλεονεκτημάτων που προσφέρει, μπορεί και εφαρμόζεται σε μεγάλες ηλικιακές ομάδες με πολλές συννοσηρότητες. Δηλαδή πρόκειται για ένα χειρουργείο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε υπερήλικες, καρκινοπαθείς και γενικά σε όλες τις ευαίσθητες ομάδες ασθενών. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε νεαρές ηλικίες με τραύμα σπονδυλικής στήλης ή ακόμα σε ασθενείς με

εντοπισμένη παραμόρφωση, όπως  κύφωση λόγω όγκου, κατάγματος σπονδύλου ή συνδεσμικής αστάθειας.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

Στο AMERICAN MEDICAL CENTRE χρησιμοποιούμε αυτήν την μέθοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια, χωρίς καμιά επιπλοκή και με εξαιρετικά  αποτελέσματα, ανάλογα με αυτά  των  κέντρων  αναφοράς του εξωτερικού. Πλέον, διενεργούμε τη διαδερμική σπονδυλοδεσία  σε  πολλαπλά επίπεδα, σε πολύπλοκες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  ή ακόμα και συνδυασμό ανοικτής και διαδερμικής μεθόδου, σε περιστατικά που έχουν υποβληθεί ήδη σε μία ή  και περισσότερες  επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης.

  • Δρ. Κυριάκος Παρασκευά, Νευροχειρουργός, American Medical Center