Δεν θα επιβληθεί ποινή στις 5 νοσηλεύτριες, λήξαν το θέμα, λέει ο Υπουργός Υγείας

Δεν θα επιβληθεί ποινή στις 5 νοσηλεύτριες, λήξαν το θέμα, λέει ο Υπουργός Υγείας

Με απόφαση να μην επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή σε βάρος των πέντε νοσηλευτικών λειτουργών, εναντίον των οποίων διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα, κατόπιν καταγγελίας για άρνηση περίθαλψης ασθενή και άρνησης εκτέλεσης καθήκοντος, προχωρεί ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος από δικής του πλευράς θεωρεί το θέμα λήξαν και δεν προτίθεται  να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια

Σε γραπτή δήλωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥΝΟ, ο Υπουργός Υγείας είπε πως ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, στον οποίο έχει αναθέσει τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας σε βάρος των νοσηλευτικών λειτουργών κατόπιν καταγγελίας για άρνηση περίθαλψης ασθενή, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και αποφάνθηκε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, δηλαδή, την άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος, ωστόσο, σημειώνει ότι «αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατέληξε στην απόφαση να μην επιβάλει οποιαδήποτε ποινή».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως λήφθηκαν υπόψη οι ιδιάζουσες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι λειτουργοί δεν απασχόλησαν την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο στο παρελθόν.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας αναφέρει πως λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι νοσηλευτικοί λειτουργοί ακολούθησαν οδηγίες της συντεχνίας τους για μη εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Όπως σημειώνει ο κ. Ιωάννου «σύμφωνα με την Έφορο Συντεχνιών, εκ πρώτης όψεως η ΠΑΣΥΝΟ δεν φαίνεται να έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται τόσο από το καταστατικό της Συντεχνίας όσο και από των Περί Συντεχνιών νομοθεσία κατά τη επίμαχη περίοδο» και προσθέτει ότι με βάση τα πιο πάνω «προκύπτει ότι η ΠΑΣΥΝΟ δεν εξάντλησε τα περιθώρια συνεννόησης, έβαλε τα μέλη της σε δοκιμασία και επιπλέον, με την πρόσφατη κινητοποίηση προκάλεσε αχρείαστη αναστάτωση για τους πολίτες».
 
«Έχω ενημερώσει την ΠΑΣΥΝΟ ότι από δικής μου πλευράς το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν προτίθεμαι να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια», υπογραμμίζει ο Υπουργός Υγείας.

Εξάλλου, επαναλαμβάνει την προσήλωση του Υπουργείου του στον διάλογο για την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων και θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών.