Ενόψει των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια μεγάλη συμμαχία από δημάρχους ευρωπαϊκών πόλεων, ανάμεσα τους και η Λευκωσία, καλεί όλους τους μελλοντικούς υποψηφίους ευρωβουλευτές, να θέσουν ως προτεραιότητά τους τη διεκδίκηση άμεσης χρηματοδότησης από την ΕΕ για δράσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις πόλεις.

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας αναφέρει ότι με περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει στις πόλεις, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να επιτύχουν τους στόχους για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη υπάρχει μια ευκαιρία επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση στις πόλεις μας μέσω της εντατικής υποστήριξης από την ΕΕ. Προσθέτει ότι η Λευκωσία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αστικά κέντρα ευθύνονται περίπου για το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και για να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμούς Κελσίου, οι προσπάθειες στις πόλεις πρέπει να εντατικοποιηθούν με στοχευμένες δράσεις.

Σε μια ανοιχτή επιστολή προς όλους τους υποψηφίους ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων καλούν την ΕΕ μέσω των τρεχόντων και μελλοντικών ταμείων της, να στοχεύσει άμεσα και συγκεκριμένα σε πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον έργα στις πόλεις, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στην επιστολή, με πρωτοβουλία της Δημάρχου της Κοπεγχάγης Σόφι Χέστορπ Άντερσεν και της Δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό, οι Δήμαρχοι τονίζουν ότι οι αυξημένες χρηματοδοτήσεις θα επιτρέψουν τη βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, θα επιταχύνουν την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, θα προωθήσουν την βιώσιμη κινητικότητα και θα αυξήσουν την ηλεκτροδότηση στις πόλεις της ΕΕ – προσπάθειες που θα βελτιώσουν επίσης την ποιότητα του αέρα, την υγεία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών της κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Οι υπογράφοντες την επιστολή πιστεύουν ότι οι πόλεις της Ευρώπης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ωστόσο, παρά τη σημαντικές δυνατότητες που διαθέτουν, ο ρόλος των πόλεων πολλές φορές, δεν αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό, εφόσον συχνά δεν ζητείται η γνώμη τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.