ΓεΣΥ:Πως ενημερωνόμαστε για τα ιατρικά μας δεδομένα

Τι είναι το Αρχείο Δικαιούχου και τι περιλαμβάνει;

Το Αρχείο Δικαιούχου δημιουργείται για κάθε δικαιούχο κατά την εγγραφή μας στο ΓεΣΥ. Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει και εγγραφεί σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ), στο αρχείο αυτό καταγράφονται όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ. Τα δεδομένα αυτά χωρίζονται στις πιο κάτω ενότητες:

 • Ιατρικό ιστορικό – περιλαμβάνει τις διαγνώσεις, επισκέψεις, δραστηριότητες, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις και αναλώσιμα που έχουμε λάβει ή/και μας έχουν παρασχεθεί μέσω του ΓεΣΥ.
 • Ιατρικό προφίλ – εμφανίζονται συνοπτικά σημαντικές ιατρικές πληροφορίες για εμάς, όπως αλλεργίες, χρόνιες παθήσεις, εμβολιασμοί, παιδικές ασθένειες, πληροφορίες αρτηριακής πίεσης, σωματομετρικά στοιχεία, κοινωνικό ιστορικό και άλλα.
 • Διαθέσιμες παραπομπές – εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες παραπομπές που μας έχουν εκδώσει επαγγελματίες υγείας του ΓεΣΥ που επισκεφθήκαμε, όπως τα παραπεμπτικά προς ειδικούς ιατρούς, άλλους επαγγελματίες υγείας, συνταγές, παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και πληροφόρηση για τυχόν αιτήματα για δραστηριότητες ή προϊόντα τα οποία για να μας παρασχεθούν απαιτούν προ-έγκριση.
 • Πληροφορίες συμπληρωμών – παρέχεται πλήρης πληροφόρηση για τις συμπληρωμές τις οποίες κληθήκαμε να καταβάλουμε ανά ημερολογιακό έτος.
 • Δημογραφικά στοιχεία – περιλαμβάνει διάφορα μας προσωπικά στοιχεία, όπως πλήρες ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, υπηκοότητα και άλλα, καθώς και διάφορα στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση οικίας και επικοινωνίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πλησιέστερου συγγενή και άλλα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν αρχικά κατά την εγγραφή μας στο ΓεΣΥ και έχουμε δυνατότητα ανανέωσης/επεξεργασίας κάποιων από αυτά.
 • Αρχείο καταγραφής πρόσβασης – καταγράφονται τα στοιχεία όλων των επαγγελματιών υγείας του ΓεΣΥ που προεπισκόπησαν είτε το ιατρικό μας ιστορικό ή/και το ιατρικό σας προφίλ μέχρι σήμερα.

Πως αποκτούμε πρόσβαση στο Αρχείο Δικαιούχου μας;

Για να έχουμε πρόσβαση στο Αρχείο μας, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σύνδεσης του αρχείου μας με ένα μοναδικό λογαριασμό χρήστη, όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, μεταβαίνουμε στην Πύλη Δικαιούχων και συνδεόμαστε με το λογαριασμό χρήστη μας και ακολούθως επιλέγουμε την ενότητα «Το αρχείο μου».

Σημειώνεται ότι οι γονείς αποκτούμε απευθείας πρόσβαση στο αρχείο δικαιούχου κάθε ανήλικου μας τέκνου. Για να προεπισκοπήσουμε το αρχείο ενός παιδιού μας, θα πρέπει να επιλέξουμε ‘Αλλαγή Δικαιούχου’ από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, εκεί όπου αρχικά εμφανίζεται το όνομα μας, και ακολούθως το όνομα του παιδιού.

Πως δημιουργούμε λογαριασμό χρήστη;

Για τη δημιουργία μοναδικού λογαριασμού χρήστη, μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στο http://www.gesy.org.cy/ και επιλέγουμε «Δημιουργία Λογαριασμού» από την αρχική σελίδα.

Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία λογαριασμού, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το email θα πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην το έχει ήδη χρησιμοποιήσει άλλος δικαιούχος για δημιουργία λογαριασμού.

Ποια η διαδικασία σύνδεσης του Λογαριασμού Χρήστη μας με το Αρχείο Δικαιούχου μας;

Για σκοπούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει καθορίσει την ακόλουθη διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούμε αφού την ολοκληρώσουμε, να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που μας αφορούν και συμπεριλαμβάνονται στο Αρχείο Δικαιούχου μας όπως περιεγράφηκε πιο πάνω, καθώς και να προβαίνουμε σε κάποιες λειτουργίες όπως αλλαγή Προσωπικού Ιατρού, αποστολή ερωτημάτων ή/και παραπόνων μέσω της Πύλης Δικαιούχων.

Διαδικασία σύνδεσης:

Α1. Ζητούμε από τον Προσωπικό μας Ιατρό να εκδώσει «κωδικούς επαλήθευσης». Οι Προσωπικοί Ιατροί γνωρίζουν τη διαδικασία.

• Για τη σύνδεση του λογαριασμού μας, απαιτούνται 2 δύο κωδικοί επαλήθευσης. Τον πρώτο θα μας τον δώσει ο ΠΙ μας αφού αυτός είναι ο αρμόδιος για την εκκίνηση της διαδικασίας σύνδεσης, και ο δεύτερος θα αποσταλεί αυτόματα στο email που έχουμε καταχωρημένο στο αρχείο δικαιούχου μας, εφόσον ο ΠΙ εκκινήσει τη σχετική διαδικασία. Το σύστημα επιτρέπει την έκδοση κωδικών επαλήθευσης μόνο εφόσον υπάρχει καταχωρημένο email στο αρχείο δικαιούχου μας, και έτσι αν δεν έχουμε δηλώσει email κατά την εγγραφή μας στο ΓεΣΥ, δηλώνουμε το email μας στον ΠΙ και του ζητάμε να το καταχωρήσει.

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί επαλήθευσης έχουν ισχύ 24 ώρες μόνο. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός αυτού του χρονικού πλαισίου θα πρέπει να ζητηθούν νέοι κωδικοί επαλήθευσης.

Α2. Συνδεόμαστε στην Πύλη Δικαιούχων με το Λογαριασμό Χρήστη που δημιουργήσαμε, εντοπίζουμε την επιλογή «ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΑΣ» και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, καταχωρούμε τους δύο κωδικούς επαλήθευσης ως ακολούθως:

• Καταχωρούμε τον κωδικό που δόθηκε από τον ΠΙ (κωδικός επαλήθευσης 1) και τον κωδικό που στάλθηκε στο email μας (κωδικός επαλήθευσης 2).

Σημείωση: Κάθε λογαριασμός χρήστη αφού συνδεθεί, παρέχει πρόσβαση στο αρχείο δικαιούχου με το οποίο έχει συνδεθεί, καθώς και στο αρχείο δικαιούχου κάθε ανήλικου τέκνου αυτόματα. Για πρόσβαση σε αρχεία άλλων ενήλικων δικαιούχων (π.χ. σύζυγο, γονείς, κτλ.) θα πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστοί λογαριασμοί χρήστη και ο καθένας να συνδεθεί με το αρχείο του αντίστοιχου δικαιούχου.

Τι κάνουμε σε περίπτωση που δεν θυμόμαστε  το όνομα χρήστη και το συνθηματικό μας;

Ακολουθάμε την ακόλουθη διαδικασία:

 • Για το όνομα χρήστη πατήστε στην Πύλη Δικαιούχων την επιλογή «Ξεχάσατε το όνομα χρήστη».
 • Στο πεδίο που θα εμφανιστεί βάλτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα σας αποσταλεί το όνομα χρήστη σας.
 • Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την αντίστοιχη επιλογή «Ξεχάσατε το συνθηματικό;» προκειμένου να δημιουργήσετε το νέο συνθηματικό σας.

Ποια τα βήματα για αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου που δηλώσατε στην Πύλη Δικαιούχων με τα εξής απλά βήματα;

Επισκεπτόμαστε την Πύλη Δικαιούχων του ΓεΣΥ στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, επιλέγουμε πάνω δεξιά εκεί που αναγράφεται το όνομά μας,το «Προφίλ Χρήστη».

Ακολούθως βρίσκουμε το πεδίο που αναγράφει το τηλέφωνό μας,

Αλλάζουμε το και αποθηκεύουμε την αλλαγή.

Για κάθε λογαριασμό χρήστη μόνο ένα ενήλικο άτομο μπορεί να συνδέσει το αρχείο δικαιούχου του και να έχει πρόσβαση στα δικά του ιατρικά δεδομένα. Εάν ένα άλλο ενήλικο συγγενικό άτομο επιθυμεί να δει το ιατρικό ιστορικό του, πρέπει να δημιουργήσει δικό του λογαριασμό, με μοναδικό email. Από αυτή τη ρύθμιση εξαιρούνται τα ανήλικα παιδιά.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την ομαδοποίηση των ασθενών σε

Μητρώα ανά χρόνια πάθηση;

Σε πρώτη φάση, οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί Μητρώα είναι:

1. Θαλασσαιμία

2. Καρκίνος

3. Υπερλιπιδαιμία

Με τη νέα αυτή λειτουργία οι ΠΙ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τους δικαιούχους – χρόνιους ασθενείς που διαχειρίζονται, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα πιο πάνω.

Μητρώα Ασθενών, ούτως ώστε να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα αλλά και για καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας τους.

Επιπλέον, οι Ειδικοί Ιατροί μπορούν να βλέπουν κατά πόσο ένας ασθενής είναι ενταγμένος στα Μητρώα χρόνιων

ασθενειών, κατά τις επισκέψεις των ασθενών σε αυτούς.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται αν έχουν ενταχθεί σε κάποιο Μητρώο μέσω της Πύλης Δικαιούχων στην Ενότητα Ιατρικό Προφίλ.

Ο Οργανισμός θα επεκτείνει τον αριθμό Μητρώων έτσι ώστε να καθορισθούν επιπλέον ομάδες χρόνιων ασθενών στο εγγύς μέλλον.

Πως ενημερωνόμαστε σχετικά με τον αριθμό

επισκέψεων που κάναμε στον Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) μας;

Οι δικαιούχοι έχουν πλέον την δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων που έκαναν στον Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) τους. Συγκεκριμένα, στον λογαριασμού

του κάθε δικαιούχου στην ενότητα «Προσωπικός Ιατρός», στην «Αρχική Σελίδα» του λογαριασμού του, ο δικαιούχος μπορεί να δει τον αριθμό επισκέψεων στον Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) του για το τρέχον έτος (βλέπε κόκκινο πλαίσιο στην πιο κάτω εικόνα).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός αφορά στις συνολικές επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως εάν αυτές έγιναν στον υφιστάμενο ή σε προηγούμενο ΠΙ. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται ο αριθμός επισκέψεων σε ΠΙ που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του ομάδα πέραν των οποίων ο ΠΙ δύναται να ζητήσει από τον δικαιούχο να καταβάλει πρόσθετη συμπληρωμή σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας

(Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ.1) του 2019. Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ.1) του 2019, έχει καθοριστεί αριθμός επισκέψεων σε ΠΙ ανά ηλικιακή ομάδα δικαιούχου ανά έτος, πέραν του οποίου, ο ΠΙ έχει τη δυνατότητα να μας χρεώσει με πρόσθετη συμπληρωμή ύψους μέχρι €15.

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στις πρόνοιες του Διατάγματος ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/elgr/&lookuppage=hiodiatagmasimplirwmwn10-07-2019

Λαμβάνουμε κάποια ειδοποίηση κατόπιν της επίσκεψης μας στον Προσωπικό Ιατρό μας;

Ναι, μέσω του λογαριασμού μας στην Πύλη Δικαιούχων αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο email μας) για κάθε επίσκεψη που πραγματοποιούμε στον ΠΙ τους, εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρημένη η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στο Αρχείο Δικαιούχου. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρημένη η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι δικαιούχοι να απευθυνθούν στον Προσωπικό του Ιατρό για να κάνει τη σχετική ενημέρωση στο αρχείο μας.

Πως μπορούμε να βρούμε όλους τους παρόχους που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ;

Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy, στo σχετικό πεδίο «Αναζήτηση Παροχέων», επιλέγουμε τα κατάλληλα φίλτρα στα πεδία αναζήτησης όπως π.χ. την επαρχία, την κατηγορία παροχέα, (προσωπικός ιατρός, ειδικός ιατρός, κ.α.). Εναλλακτικά μέσω της Πύλης Δικαιούχων, επιλέγουμε την κατηγορία «Παροχείς Υπηρεσιών Υγείας» και κατόπιν τοποθετούμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στα κατάλληλα πεδία.  Τέλος, επιλέγουμε το πεδίο  «Αναζήτηση», για να εμφανιστούν τα στοιχεία (τηλέφωνα, email, διευθύνσεις) της κατηγορίας παροχέα που αναζητάμε.

Τι πρέπει να κάνουμε εάν σε email που πήραμε από τον ΟΑΥ/ΓεΣΥ υπάρχουν εσφαλμένες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που λάβαμε;

Εάν σε email που λάβαμε, κατόπιν της επίσκεψής μας σε παροχέα του ΓεΣΥ, περιλαμβάνονται ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο 17000 ή στο [email protected]  ώστε να αναφέρουμε το γεγονός!

Ποια παραπεμπτικά που μας έχουν εκδοθεί μπορούμε να δούμε μέσω της Πύλης Δικαιούχων?

Έχουμε  τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για όλα τα παραπεμπτικά που μας έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και για τα οποία δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα,  μπορούμε να βλέπουμε:  

 • όλα τα παραπεμπτικά που μας έχουν εκδοθεί για τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών (π.χ. προς Ειδικό Ιατρό, προς Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, προς άλλους Επαγγελματίες Υγείας, κ.λπ.)
 • όλες τις συνταγές για φαρμακευτικά προϊόντα ή/και αναλώσιμα (επαναλαμβανόμενες και μη),
 • όλα τα παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις
 • πρόοδο για τυχόν αιτήματα προ-έγκρισης για προϊόντα/δραστηριότητες που υποβλήθηκαν για εμάς από ιατρούς του ΓεΣΥ

Πως μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα παραπεμπτικά που μας έχουν εκδοθεί;

Η πρόσβαση στα διαθέσιμα παραπεμπτικά μπορεί να γίνει μέσω της Αρχικής Σελίδας της Πύλης Δικαιούχων επιλέγοντας είτε την ενότητα “Διαθέσιμες Παραπομπές” (1) είτε μέσω της ενότητας “Το αρχείο μου” και μετά την επιλογή “Διαθέσιμες Παραπομπές” (2).

Σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες παραπομπές της κατηγορίας, μαζί με σχετικές πληροφορίες όπως σημειώσεις παραπομπής, διαγνώσεις, αριθμός επαναλήψεων, και τα φάρμακα / αναλώσιμα που έχουν προστεθεί σε αυτή.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συνταγής, ο μπορούμε να δούμε τις ημερομηνίες των επαναλήψεων καθώς επίσης και την κατάσταση εκτελέσεων των περασμένων επαναλήψεων ( = ανοικτή, = δεν εκτελέστηκε, = μερικώς εκτελεσμένη, = πλήρως εκτελεσμένη) . Στη συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζεται επίσης και πόσες φορές έχει εκτελεστεί η συνταγή είτε μερικώς, είτε πλήρως.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.gesy.org.cy/el-gr/announcementdef/20221123-it-system-guide-2.pdf

Μπορούμε να εκτυπώσουμε τα παραπεμπτικά και τις συνταγές;

Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των παραπεμπτικών, συνταγών και παραπομπών εργαστηριακών εξετάσεων, επιλέγοντας το εικονίδιο «Εκτύπωση Παραπεμπτικού».

Το ανάλογο αρχείο με τις πληροφορίες του παραπεμπτικού είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή για εκτύπωση.

Μπορούμε να ενημερωνόμαστε αν κάποιος παροχέας είχε πρόσβαση στα  διαθέσιμα παραπεμπτικά μας;

Κάθε πρόσβαση των παρόχων/επαγγελματιών υγείας του ΓεΣΥ στα διαθέσιμα παραπεμπτικά μας, καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Πρόσβασης,  το οποίο μπορούμε να προεπισκοπούμε μέσω του λογαριασμού μας στην Πύλη Δικαιούχων.

Πως μπορούμε να δούμε την αντίστοιχη Συμπληρωμή για κάθε υπηρεσία που λάβαμε;

Μπορούμε να βλέπουμε μέσω της Πύλης Δικαιούχων και να εξάγουμε αναφορά (report) σε μορφή pdf, τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που έχουμε λάβει στα πλαίσια του ΓεΣΥ και την αντίστοιχη Συμπληρωμή σε κάθε περίπτωση.

Η πρόσβαση στην εν λόγω λειτουργία, μπορεί να γίνει μέσω της ενότητας «Αρχείο Δικαιούχου» από το Μενού Πλοήγησης και ακολούθως επιλέγοντας την επιλογή «Πληροφορίες Συμπληρωμών», είτε από την Αρχική Σελίδα από την Ενότητα «Πληροφορίες Συμπληρωμών»

Στη σελίδα εμφανίζεται η κατάσταση που αφορά τις Συμπληρωμές για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση που επιθυμούμε, μπορούμε να δούμε την αντίστοιχη κατάσταση και για προηγούμενα έτη, επιλέγοντας το έτος που επιθυμείτε (3). Η Μέγιστη Ετήσια Συμπληρωμή δείχνει το μέγιστο ποσό το οποίο προνοείται για την καταβολή Συμπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών για το επιλεγμένο έτος.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται οι στήλες «Ενδεικτική Συμπληρωμή» και «Συμπληρωμή» Η στήλη ‘Συμπληρωμή’ είναι ενημερωμένη μόνο για τις απαιτήσεις με κατάσταση Ύποβλήθηκε’ ενώ η στήλη ‘Ενδεικτική Συμπληρωμή’ είναι ενημερωμένη για όλες τις απαιτήσεις (είτε με κατάσταση ‘Υποβλήθηκε’, είτε με κατάσταση ‘Εκκρεμεί η υποβολή΄).

Διευκρινίζεται ότι, για απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το ποσό ενδεικτικής Συμπληρωμής είναι το ίδιο με το ποσό Συμπληρωμής. Για απαιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί, το ποσό ενδεικτικής Συμπληρωμής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή τους προηγηθεί η υποβολή άλλων απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε  να ορίσουμε φίλτρα βάσει της κατάστασης της απαίτησης, μπορεί είτε να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα είτε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις κλειδιά π.χ. «φαρμακείο». Αν επιθυμούμε να εξάγουμε αναφορά με την κατάσταση Συμπληρωμών σε μορφή pdf, θα πρέπει να επιλέξουμε την ένδειξη «Λήψη Κατάστασης Συμπληρωμής» και το αρχείο θα κατέβει αυτόματα στον υπολογιστή μας.