Στα €1,58 δισεκατομμύρια ανήλθαν το 2023 τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) από τις εισφορές και συνεισφορές του ΓεΣΥ, ενώ οι δαπάνες για υπηρεσίες υγείας ανήλθαν στα €1,44 δισ. με τον Ανώτερο Λειτουργό του ΟΑΥ Άγγελο Τρόπη να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι το ταμείο του ΓεΣΥ προβλέπεται να είναι βιώσιμο μέχρι και το 2031, επικαλούμενος τα αποτελέσματα της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για την περίοδο 2022 – 2031.

Ταυτόχρονα, ο Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΥ τονίζει την «ασφαλιστική δικλείδα» που διαθέτει το ταμείο του ΓεΣΥ και η οποία είναι τα €500 εκατομμύρια αποθεματικό.

Πιο αναλυτικά σε σχέση με τις δαπάνες, επικαλούμενος προκαταρκτικά στοιχεία, ο κ. Τρόπης είπε ότι οι δαπάνες για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2023 στα €684 εκ., ενώ οι δαπάνες για Ειδικούς Γιατρούς ανήλθαν στα €231,1 εκ..

Ανέφερε επίσης ότι οι δαπάνες για Προσωπικούς Ιατρούς ανήλθαν στα €99,6 εκ., για αμοιβές των εργαστηρίων στα €54,2 εκ., για αμοιβές των φαρμακοποιών στα €34,4 εκ., για αμοιβές άλλων επαγγελματιών υγείας, νοσηλευτών, μαιών και οδοντιάτρων στα €56,6 εκ., ενώ το κόστος για εξωνοσοκομειακά φάρμακα και αναλώσιμα (μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων) ανήλθε στα €213,2 εκ.

Είπε ακόμη ότι οι δαπάνες για Πρώτες Βοήθειες και ασθενοφόρα ανήλθαν το 2023 στα €34,8 εκ., για αποκατάσταση και ανακουφιστική φροντίδα στα €10,3 εκ. και για αποστολές στο εξωτερικό €22,0 εκ.

Ο Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΥ σημείωσε ότι στα προκαταρκτικά αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται οι διοικητικές δαπάνες και έσοδα, η πρόβλεψη για έσοδα από την περίθαλψη Ευρωπαίων πολιτών και οι προσαρμογές για το τέλος του έτους.

Βιώσιμο μέχρι 2031 το ταμείο του ΓεΣΥ

Επικαλούμενος τα αποτελέσματα της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για την περίοδο 2022 – 2031, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) και τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν ήδη στο ΔΣ του ΟΑΥ, ο κ. Τρόπης είπε στο ΚΥΠΕ ότι το ταμείο του ΓεΣΥ προβλέπεται να είναι βιώσιμο μέχρι και το 2031, σε όλα τα σενάρια που έχουν εξεταστεί.

Όσο αρνητικά και αν ήταν τα σενάρια, που εξετάστηκαν, στο πλαίσιο της μελέτης, το ταμείο παραμένει βιώσιμο μέχρι και το 2031, τόνισε.

«Συνεπώς η αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από τον ILO, ο οποίος είναι ο πλέον αξιόπιστος και αντικειμενικός διεθνής οργανισμός, δείχνει ότι το ταμείο θα είναι βιώσιμο, με βάση την μέχρι σήμερα οικονομική διαχείριση και τα μέχρι σήμερα δεδομένα», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Τρόπης είπε ότι «σήμερα υπάρχει ένα αποθεματικό που υπερβαίνει τα €500 εκατομμύρια και το οποίο αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα του οργανισμού και του ταμείου, στην περίπτωση που υπάρξουν απρόσμενες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις».