Αντίθεση ΠΙΣ για πρωτόκολλο διαδικασίας παραπομπής στα ΤΑΕΠ

Δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο OAY εξέδωσε εγκύκλιο για τ ο θέμα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με την Επιστημονική Επιτροπή του ΠΙΣ

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωσή του, εκφράζει έκπληξη και δυσαρέσκεια για το γεγονός, όπως αναφέρει, ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με την Επιστημονική Επιτροπή του ΠΙΣ, εξέδωσε πρόσφατα δια εγκυκλίου, πρωτόκολλο διαδικασίας παραπομπής μη διαχειρίσιμων περιστατικών επείγουσας φύσης το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Νοσηλευτήρια που διαθέτουν ΤΑΕΠ.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ο ΠΙΣ έχει σαφείς επιστημονικές απόψεις και εισηγήσεις που αφορούν τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και τις οποίες, δυστυχώς, δεν κληθήκαμε καν να καταθέσουμε.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης και σωστής λειτουργίας ΤΑΕΠ με τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Το ίδιο αναγκαίο είναι όπως τα νοσηλευτήρια κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις πραγματικές υποδομές τους και δυνατότητες στήριξης τμήματος πρώτων βοηθειών.

Τα ΤΑΕΠ εξ’ ορισμού αποτελούν το σημείο αναφοράς σε όλα τα επείγοντα περιστατικά, όπως αυτά ορίζονται ιατρικώς.

Η διαδικασία που έχει αποφασίσει και ανακοινώσει ο ΟΑΥ για τα μη διαχειρίσιμα περιστατικά και που πρακτικά απαιτεί τη διακομιδή σε άλλο νοσηλευτήριο με αναβαθμισμένες υποδομές, εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους από ότι η ίδια η πάθηση ή ο τραυματισμός.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαχείριση τέτοιων σοβαρών περιστατικών να λαμβάνει χώρα σε ΤΑΕΠ νοσηλευτηρίου που δεν διαθέτει την ανάλογη υποδομή.

Ως εκ τούτου, τονίζει ο ΠΙΣ, κρίνεται αναγκαίο όπως, τα νοσηλευτήρια τόσο δημόσια κάτω από τον ΟΚΥπΥ όσο και αυτά του ιδιωτικού τομέα που είναι συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ, κατηγοριοποιηθούν σε ότι αφορά τις υποδομές τόσο των ΤΑΕΠ όσο και των τμημάτων νοσηλείας τους (Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας περίθαλψης) και να τύχουν της ανάλογης αξιολόγησης στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων.

Αναμένουμε από τη συμβουλευτική ομάδα του ΟΑΥ που μονομερώς έλαβε αυτές τις αποφάσεις για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, όπως ενημερώσει τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο άμεσα σχετικά με το σκεπτικό και την βάση του περιεχομένου της εν λόγω εγκυκλίου.

Αναμένουμε επίσης τοποθέτηση, επί της συγκεκριμένης απόφασης του ΟΑΥ, και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για χάραξη πολιτικών υγείας.