Ανδρειανή Οδυσσέως: Ψηφιακά Δίδυμα και Τεχνητή Νοημοσύνη στη μάχη κατά της Covid-19

Σημαντικό όπλο για την έγκαιρη πρόβλεψη και αναχαίτιση της COVID-19, καθώς και άλλων πολύπλοκων και πολυπαραγοντικών παθήσεων, αποτελεί η χρήση Ψηφιακών Διδύμων και Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας. 

Αυτό αποκαλύπτει η Κύπρια επιστήμονας Ανδρειανή Οδυσσέως, Διευθύντρια Βιοϊατρικής Έρευνας, η οποία  συμμετέχει στην ηγετική ομάδα του προγράμματος DIGIPREDICT, του οποίου η εφαρμογή άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας πολυθεματικής επιστημονικής κοινότητας, η οποία θα μετεξελιχθεί σε ένα δυναμικό  Ευρωπαϊκό οικοσύστημα γύρω από την συγκεκριμένη αναδυόμενη τεχνολογία. 

Όπως αναφέρει η Δρ Οδυσσέως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα τρία που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόβλεψη της εξέλιξης τόσο της  COVID-19, όσο και άλλων λοιμωδών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μάλιστα όσον αφορά τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, με COVID-19, θα μπορούν να ταυτοποιούνται έγκαιρα από ψηφιακά αποτυπώματα της πολύπλοκης εξέλιξης της νόσου και να παρακολουθούνται στενά, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση παρέμβαση με το καταλληλότερο θεραπευτικό σχήμα για τον καθένα ξεχωριστά, κάτι που θα συνδράμει επίσης στο δύσκολο έργο γιατρών και νοσηλευτών, τονίζει χαρακτηριστικά η Δρ Οδυσσέως.