Ανάγκη για κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

Ανάγκη για κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για τους επαγγελματίες υγείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕU-VET CARE

Προβλήματα και ελλείψεις στην παροχή περίθαλψης σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EU-VET CARE” Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children” στο οποίο συμμετέχει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία που λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βελτιωμένης υγειονομικής φροντίδας για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και ασυνόδευτoυς ανήλικους, μέσα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Το EU-VET CARE συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι ο οργανισμός Ethno-Medical Centre (Συντονιστής του προγράμματος) από τη Γερμανία,το Ινστιτούτο Prolepsis και ο οργανισμός Faros από την Ελλάδα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Zadig ltd από την Ιταλία και το Universitat de Valencia της Ισπανίας.

Η έρευνα για την υγειονομική περίθαλψη που προσφέρεται στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και στους ασυνόδευτους νέους πραγματοποιήθηκε μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων στις πέντε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αυτό.

Η έλλειψη ιατρικού και εμβολιαστικού ιστορικού, η απουσία επιδημιολογικών δεδομένων από τη χώρα καταγωγής και ζητήματα γραφειοκρατίας αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντούν οι επαγγελματίες υγείας. Ο μη επαρκής αριθμός μεταφραστών και διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσεων για τη διαπολιτισμική διαφορετικότητα αποτελούν επιπλέον εμπόδια στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα, πολλοί επαγγελματίες υγείας αναφέρουν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την έρευνα διαφάνηκε η μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα νομικού πλαισίου, πρωτοκόλλων εργασίας με παιδιά, διαχείρισης επαγγελματικής εξουθένωσης, διεπιστημονικής συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος, οι επαγγελματίες υγείας επεσήμαναν την ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων για κατάλληλους κώδικες επικοινωνίας με παιδιά, για την αναγνώριση του παιδικού τραύματος και για θέματα εξαρτήσεων (κυρίως αλκοόλ και ουσίες).

Από το 2015, η Κύπρος, η Ελλάδα και αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της φτώχειας σε πολλά ακόμη μέρη του κόσμου. Τα παιδιά μετανάστες/πρόσφυγες, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα ανήλικα, στη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους καθιστώντας τα ιδιαίτερα ευάλωτα και με ανάγκες ειδικής φροντίδας.  Στη συνέχεια, οι κακές συνθήκες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής, η έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ψυχική και σωματική τους υγεία. Επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας, όπως αυτή της πανδημίας COVID-19, τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα, λόγω της μη επαρκούς πρόσβασης σε καθαρό νερό και σε βασικές συνθήκες υγιεινής. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στα αιτήματα ασύλου οδηγούν εκτός ασφαλών ζωνών πολλά από τα παιδιά, με αποτέλεσμα να καταλήγουν πολύ συχνά στο δρόμο και μόνα τους.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία που λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο επιχειρεί να καλύψει τα παραπάνω κενά και να συμβάλλει στη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών και σε ασυνόδευτους ανήλικους. Το υλικό θα διατίθεται δωρεάν μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος στην ιστοσελίδα https://www.euvetcare.eu/.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:Ιστοσελίδα EU-VETCARE: euvetcare.eu

Σελίδα EU-VETCARE στο Facebook: facebook.com/euvetcare

Ιστοσελίδα Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Facebook : https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/cii/

ΣελίδαΔιεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Facebook : https://www.facebook.com/CyprusInternationalInstituteHealth