Αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων. Ενημέρωση από τον ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην ετήσια επικαιροποίηση των τιμών των φαρμάκων που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο για το 2024.

Η ημερομηνία ισχύος των επικαιροποιημένων τιμών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2024.

Λόγω της πιο πάνω επικαιροποίησης των τιμών, θα παρατηρηθούν αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ κάποιων φαρμάκων που αποζημιώνει το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από την 1η Φεβρουαρίου 2024 να διαφοροποιηθεί το ποσό που οι δικαιούχοι θα πληρώνουν στο φαρμακείο για τα φάρμακα αυτά.

Συγκεκριμένα, θα διαφοροποιηθεί η Συνεισφορά ΙΙ για 371 από τα 2,160 προϊόντα ως πιο κάτω:

  • για 122 προϊόντα η Συνεισφορά ΙΙ θα μειωθεί (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν λιγότερα για τα φάρμακα αυτά),
  • για 249 προϊόντα η Συνεισφορά ΙΙ θα αυξηθεί (οι δικαιούχοι θα πληρώνουν περισσότερα για τα φάρμακα αυτά),

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ ο αναθεωρημένος Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τις αναθεωρημένες Συνεισφορές ΙΙ,
  • τη μεταβολή (αύξηση/μείωση) στη Συνεισφορά ΙΙ των φαρμάκων σε σχέση με τις συνεισφορές που ισχύουν μέχρι και την 31/01/2024.

Ο δημοσιευμένος ΚΦΠ θα είναι διαθέσιμος στην Ενότητα «Παροχείς/Φάρμακα – Φαρμακεία – Αναλώσιμα/Κατάλογοι Φαρμάκων – Πρωτόκολλα – Αιτήσεις – Έντυπα/Εξωνοσοκομειακά Φάρμακα», εδώ.

Ενόψει των πιο πάνω, προτρέπονται οι δικαιούχοι όπως ζητούν ενημέρωση από τους ιατρούς και φαρμακοποιούς τους σχετικά με τα φάρμακα που αποζημιώνει το ΓεΣΥ και έχουν μηδενική Συνεισφορά ΙΙ.

Επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν από τον φαρμακοποιό τους να τους δώσει φάρμακο που περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δύναμη με το φάρμακο που τους συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός τους και για το οποίο όμως δεν πρέπει να πληρώσουν Συνεισφορά ΙΙ. Τα φάρμακα αυτά είναι εξίσου αποτελεσματικά και ασφαλή.

Για υφιστάμενες συνταγές με φάρμακα τα οποία έχουν Συνεισφορά ΙΙ, καλούνται οι θεράποντες ιατροί όπως:

  • κατόπιν συνεννόησης με τους δικαιούχους, συνταγογραφούν το φθηνότερο ανταλλάξιμο φάρμακο για το οποίο δεν απαιτείται η καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
  • σε περίπτωση αλλαγής του φαρμακευτικού προϊόντος που θα συνταγογραφήσουν, ακυρώνουν τις συνταγές που βρίσκονται σε ισχύ με το προηγούμενο φάρμακο.

Παρακαλούνται οι φαρμακοποιοί όπως ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του φαρμάκου που τους συνταγογραφήθηκε με άλλο φάρμακο, που περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δύναμη και για το οποίο δεν θα πρέπει να πληρώσουν Συνεισφορά ΙΙ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα; – Γιατί δεν πρέπει...

Ένας οδοντίατρος αποκάλυψε τον εκπληκτικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να πιάνετε το μπουκάλι με το στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα των δοντιών...
×