Ένταξη στο ΓεΣΥ των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας

Ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας:

Σε συνέχεια των αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ που έχουν ενταχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020, ο Οργανισμός ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι τελικές του προτάσεις, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αποσταλεί σε όλους τους οικείους Συνδέσμους. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω προτάσεις συμπεριλαμβάνουν τόσο την οικονομική πρόταση όσο και τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρέχονται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που έχουν εισαχθεί την 1η  Δεκεμβρίου 2020 θα παρέχονται βάσει των υπό αναφορά προτάσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαβουλεύσεις δεν θα συνεχιστούν με στόχο την βελτίωσή τους.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις επαφές και το διάλογο με τους Συνδέσμους, καθώς αυτού του είδους οι διαβουλεύσεις αντανακλούν την φιλοσοφία λειτουργίας του ΓεΣΥ. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΓεΣΥ και τα όποια αποτελέσματα προκύπτουν από αυτές τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓεΣΥ.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Δεκέμβριος 2020 .