Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Σημειώνονται σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΓΝΛ) η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), η οποία δημοσιοποίησε σήμερα την έκθεση της για το έτος 2022.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και στο Ακτινολογικό Τμήμα, αλλά και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση, που καταβάλλονται στους ιατρούς, αλλά και για περίπτωση κατά την οποία οι εφημερίες συγκεκριμένης ιατρού εγκρίνονται από συγγενικό της πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ιατρό διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την έκθεση, επίσης ότι αν και δεν εξέτασε ασθενείς αιτήθηκε και αποζημιώθηκε για εφημερίες με τα ποσά των €780 για κάθε εφημερία τις καθημερινές και €1.310 για κάθε εφημερία τις Κυριακές ή αργίες.

Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε να εργοδοτούνται στο ΤΑΕΠ του ΓΝΛ τέσσερις ιατροί που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ αλλά και περίπτωση ιατρού (Βοηθού Διευθυντή Κλινικής), ο συνολικός μισθός του οποίου ανήλθε σε €76.379 και η συνολική υπερωριακή του αποζημίωση σε €187.040.

Οικονομικά αποτελέσματα και επισκεψιμότητα ΓΝΛ

——–

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΓΝΛ για το 2022, τα έξοδα ανήλθαν στα €137, 03 εκ. ενώ τα έσοδα στα €114,38 εκ. (βάσει ταμειακών ροών)  και €149,03 εκ. (βάσει αρχής των δεδουλευμένων). Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Λευκωσίας, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αποτελεσμάτων βάσει των ταμειακών ροών (έλλειμμα) και των αποτελεσμάτων βάσει της αρχής των δεδουλευμένων (πλεόνασμα) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στα αποτελέσματα βάσει της αρχής των δεδουλευμένων έχουν συμπεριληφθεί δεδουλευμένα έσοδα από Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (€21,7 εκ.), Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (€2,1 εκ.), Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (€2,2 εκ.), δικαιούχους δωρεάν νοσηλείας (€2,4 εκ.) και Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (€1 εκ.).

Σε σχέση με την επισκεψιμότητα του ΓΝΛ διαπιστώθηκε ότι η εισαγωγή του ΓεΣΥ επηρέασε αρνητικά την επισκεψιμότητα του ΓΝΛ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών το 2022 μειώθηκε κατά 31% σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντίστοιχη περίοδο μειώθηκαν κατά 21%. Επίσης, σημαντική μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εργαστηριακών αναλύσεων που διενεργήθηκαν το 2022 συγκριτικά με το 2019. Επιπλέον, ενώ θα αναμενόταν ότι το 2022, περίοδος μετά τη λήξη της πανδημίας του κορωνοϊού, ο αριθμός των εσωτερικών νοσηλειών στο ΓΝΛ να παρουσιάσει σημαντική αύξηση, εντούτοις αυτές αυξήθηκαν μόνο κατά 3% (27.691 το 2022 σε σχέση με 26.848 το 2021). Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν τον ΟΚΥπΥ, αφού είναι φανερό ότι η εισαγωγή του ΓεΣΥ επηρέασε αρνητικά την επισκεψιμότητα του ΓΝΛ.

Σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς του ΓΝΛ στο ΓΕΣΥ, στην έκθεση αναφέρεται ότι για το 2022 το ΓΝΛ είχε μόνο το 34% των συνολικών μονάδων των ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών (Diagnosis related groups) στην Επαρχία Λευκωσίας που αντιπροσωπεύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας και μόνο το 39,1% της αποζημίωσης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με στοιχεία από τον ΟΑΥ, το ΓΝΛ διαθέτει 548 κλίνες (43,5% των κλινών στην Επαρχία Λευκωσίας), ενώ τα άλλα δύο μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Επαρχίας Λευκωσίας διαθέτουν 92 και 76 κλίνες αντίστοιχα (συνολικές κλίνες στην Επαρχία Λευκωσίας 1.260). Σημειώνεται επίσης ότι το ΓΝΛ διέθετε και το μοναδικό εισηγμένο στο ΓεΣΥ Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) στην Επαρχία Λευκωσίας, γεγονός το οποίο αποτελούσε πλεονέκτημα έναντι των άλλων νοσηλευτηρίων.

Επιδόματα ιατρών

——–

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έκθεσης σε ό,τι αφορά τα επιδόματα του ιατρικού προσωπικού. Όπως αναφέρεται, μετά την αυτονόμηση, συνέχισε η παροχή επιπρόσθετων επιδομάτων στο ιατρικό προσωπικό, χωρίς πραγματική διασύνδεση με την παραγωγικότητά του και τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού.

Συγκεκριμένα για το έτος 2022 καταβλήθηκε στους ιατρούς του ΓΝΛ (208 ιατροί) επιπλέον του μισθού τους συνολικό ποσό ύψους €4.668.202 ως οριζόντιο κίνητρο, και συνολικό ποσό ύψους €2.243.446 ως κάθετο κίνητρο, παρόλο ότι δεν επιτεύχθηκε ο ολικός στόχος ύψους €305 εκ. εσόδων από τον ΟΑΥ που προνοείτο στη Συμφωνία που υπογράφηκε στις 26.6.2020 μεταξύ του ΟΚΥπΥ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ότι 68 ιατρικοί λειτουργοί, 5 νοσηλευτικοί λειτουργοί, 3 τηλεφωνητές και 1 διασώστης/πλήρωμα ασθενοφόρου, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στον ΟΚΥπΥ έλαβαν, για το έτος 2022, επιδόματα και υπερωρίες, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τη μηνιαία μισθοδοσία τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, σε μία περίπτωση ιατρού (Βοηθού Διευθυντή Κλινικής), ο συνολικός μισθός του (βασικός συν τιμάριθμος) ανήλθε σε €76.379 και η συνολική υπερωριακή του αποζημίωση σε €187.040.

Επί τούτου η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως το σύστημα παραχώρησης επιδομάτων εφημερίας και κινήτρων να επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα εισοδήματα του Οργανισμού και την κερδοφορία του, υποδεικνύοντας ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα θα πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγικότητα, αφού εξεταστούν και οι αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται για τους ιατρούς στον ιδιωτικό τομέα, που είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ.

Αδυναμίες στο Τμήμα Ατυχημάτων και Έκτακτων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

—————

Σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΤΑΕΠ.

Συγκεκριμένα στην έκθεση γίνεται λόγος για μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση του ασθενή από ιατρoύς του ΤΑΕΠ, μη καταγραφή της ώρας κλήσης του ειδικού ιατρού ή/και της ώρας εξέτασης από τον ειδικό ιατρό, περιπτώσεις ασθενών που προσήλθαν στο ΤΑΕΠ πριν τα μεσάνυκτα ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι οποίοι δεν εξετάσθηκαν μέχρι τις 08:30 π.μ. της επόμενης ημέρας ενώ στον εφημερεύοντα ιατρό ο οποίος δεν προσήλθε στο ΤΑΕΠ για εξέταση του ασθενή, καταβλήθηκε το επίδομα εφημερίας, το οποίο κυμαίνεται από €450-780/ημέρα, για περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του ασθενή έγινε από ειδικευόμενους ιατρούς οι οποίοι υπογράφουν εκ μέρους του εφημερεύοντα ειδικού ιατρού, ενώ το επίδομα εφημερίας καταβλήθηκε στους ιατρούς που προφανώς δεν παρουσιάστηκαν στο ΤΑΕΠ, παρόλο ότι το ΔΣ σε συνεδρίες του ημερ. 7.4.2022 και 6.4.2023, αποφάσισε τη μη καταβολή επιδόματος εφημερίας σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των ειδικών ιατρών.

Σημειώνεται επίσης ότι το διάστημα παραμονής των ασθενών στο ΤΑΕΠ κρίθηκε ως αδικαιολόγητα ψηλό, καθώς παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που οι ασθενείς παρέμειναν στο ΤΑΕΠ μέχρι και 36 ώρες, μέχρι την απόλυσή τους ή την εισαγωγή σε θάλαμο αλλά γίνεται επίσης λόγος για ελλιπή συμπλήρωση των ιατρικών εντύπων των ασθενών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το ΤΑΕΠ η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει στο ΓΝΛ όπως τα έντυπα των ασθενών στο ΤΑΕΠ συμπληρώνονται ορθά και oι ιατροί οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Α της εφημερίας, οι οποίοι πρέπει να διανυκτερεύουν στο Νοσοκομείο, να παραμένουν σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εφημερίας. Επίσης όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της συμφωνίας που αφορά στις εφημερίες των ειδικών ιατρών, ώστε τα ποσά των εφημεριών να διαχωριστούν σε ποσό που παραχωρείται για σκοπούς αναμονής κλήσεως και σε ένα επιπλέον ποσό που θα καταβάλλεται μόνο όταν προσέλθουν για να εξετάσουν ασθενή στο Νοσοκομείο, με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων φυσικής παρουσίας τους στο Νοσοκομείο. Επιπλέον η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει στη Διοίκηση όπως εξεύρει άμεσα τρόπους μείωσης της καθυστέρησης εξέτασης των ασθενών.

Στον έλεγχο της σε ό,τι αφορά το ΤΑΕΠ η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ακόμη ότι τέσσερις ιατροί του ΤΑΕΠ, οι οποίοι στελεχώνουν τον θάλαμο βραχείας νοσηλείας Covid–19, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ και ως αποτέλεσμα, ενώ παρέχουν ουσιώδεις υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους ασθενείς, οι απαιτήσεις που υποβάλλονται στον ΟΑΥ αναγράφουν το όνομα του Διευθυντή του ΤΑΕΠ με την Ελεγκτική Υπηρεσία να τονίζει ότι αυτή η ενέργεια του Νοσοκομείου, δεν συνάδει με τη νομοθεσία και ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα σε περίπτωση πιθανής ιατρικής αμέλειας.

Επίσης από διερεύνηση καταγγελίας που αφορά συγκεκριμένη ιατρό η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η εν λόγω ιατρός τις ημέρες που εργαζόταν στα εξωτερικά ιατρεία υπερωριακά (15:00-18:00), δεν απασχολείτο πλήρως κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30-15:00). Επίσης πως ενώ η ιατρός όφειλε να εργάζεται στα εξωτερικά ιατρεία του ΓΝΛ συγκεκριμένη ημέρα της βδομάδας και να εξετάζει μέχρι και εννέα ασθενείς μεταξύ των ωρών 9:30-14:00, κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε από το ΓΝΛ και επιβεβαιώθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία διαφάνηκε ότι η ιατρός δεν τηρούσε το πρόγραμμα των προγραμματισμένων επισκέψεων της στα εξωτερικά ιατρεία και αντί να εξετάζει ασθενείς τη συγκεκριμένη ημέρα, εξέταζε ασθενείς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας χωρίς να ενημερώνει το μηχανογραφικό σύστημα για την αλλαγή των ραντεβού της. Ακόμη πως σε πολλές περιπτώσεις η ιατρός εξέταζε ένα μέχρι τρεις ασθενείς ανά ημέρα.

Επιπλέον στον έλεγχο της η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι εφημερίες της εν λόγω ιατρού εγκρίνονται από στενό συγγενικό της πρόσωπο το οποίο προΐσταται αυτής, ενώ σε σχέση με την εφημερεύουσα εργασία της στο ΤΑΕΠ, από δειγματοληπτικό έλεγχο, παρατηρήθηκε ότι σε επτά μέρες κατά τις οποίες η ιατρός εφημέρευε, 16 ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΑΕΠ μετά τις 15:00 παρέμεναν στο ΤΑΕΠ μέχρι τις 8:30 το πρωί, αναμένοντας εξέταση από ιατρό της ειδικότητας της, κάτι που καταδεικνύει ότι η ιατρός δεν εξέτασε τους ασθενείς αλλά αιτήθηκε και αποζημιώθηκε για τις εν λόγω εφημερίες με τα ποσά των €780 για κάθε εφημερία τις καθημερινές και €1.310 για κάθε εφημερία τις Κυριακές ή αργίες.

Μη υποβολή απαιτήσεων ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στον ΟΑΥ

———-

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσία για το ΓΝΛ διαπιστώνει επίσης σημαντικές παραλείψεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υποβολή απαιτήσεων στον ΟΑΥ ή την υποβολή και απόρριψή τους. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι απαιτήσεις με αριθμό επίσκεψης 22130058, ημερομηνίας 11.11.2022 και ύψους €92.893, η οποία δεν υποβλήθηκε διότι διέφυγε του ελέγχου και η απαίτηση με αριθμό επίσκεψης 22636400 ύψους €109.889 η οποία δεν απαιτήθηκε λόγω καθυστέρησης στην αποδέσμευση του περιστατικού από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει επ’ αυτού όπως καθοριστεί διαδικασία ώστε στο μέλλον η κάθε περίπτωση να διερευνάται και να αρχειοθετείται σε κατάλληλο φάκελο ώστε να είναι διαθέσιμη για έλεγχο και εκεί όπου διαπιστώνονται παραλείψεις εκ μέρους των υπαλλήλων να υπάρχουν συνέπειες και να λαμβάνονται σχετικά, προληπτικά και όπου είναι δυνατόν διορθωτικά μέτρα.

Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

———–

Αναφορικά με τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στο ΓΝΛ, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι το 2022 διενεργήθηκαν κατά μέσο όρο ανά ιατρό, 78 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις αλλά και πως λόγω μη ανάληψης επειγόντων καρδιοχειρουργικών περιστατικών από το ΓΝΛ, κατά το 2022 αποστάλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο εκτός ΓεΣΥ, 52 ασθενείς με βάση τις διαδικασίες του Σχεδίου για Οικονομική Αρωγή για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όπως αναφέρεται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υγείας, το κράτος κατέβαλε μέχρι τις 20.2.2023 συνολικό ποσό €1.217.519, ενώ εκκρεμούσε η πληρωμή για 14 ασθενείς.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει επί τούτου ότι από στοιχεία τα οποία εξασφάλισε από τον ΟΑΥ, μεγάλο νοσηλευτήριο της Επαρχίας Λευκωσίας συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, διενήργησε το 2022 κατά μέσο όρο ανά ιατρό 106 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Επ’ αυτών η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν αναλήφθηκαν από το ΓΝΛ τα πιο πάνω περιστατικά και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει το ΓΝΛ ούτως ώστε να μην προκύπτει απώλεια εσόδων.

Αδυναμίες στο Ακτινολογικό Τμήμα

————-

Σοβαρές αδυναμίες διαπιστώθηκαν και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός απώλεσε κατά το 2022 συνολικό ποσό ύψους €71.616 λόγω μη υποβολής 784 απαιτήσεων στον ΟΑΥ, ενώ μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο για τον μήνα 12/2022, ο μέσος όρος επισκέψεων ασθενών στον Μαγνητικό Τομογράφο ανήλθε μόνο σε οκτώ ασθενείς ανά ημέρα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία από τον ΟΑΥ για τον ίδιο μήνα ο μέσος όρος επισκέψεων ασθενών δύο άλλων ακτινοδιαγνωστικών κέντρων που διαθέτουν τον ίδιο μαγνητικό τομογράφο ήταν 25 και 20 ασθενείς ανά μηχάνημα ανά ημέρα.

Επίσης μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε για το μήνα 12/2022 αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που εργάζεται στον Μαγνητικό Τομογράφο, διαπιστώθηκε ότι για 18 ημέρες η ώρα έναρξης της εξέτασης ήταν μετά τις 8:00 π.μ. και σε 11 τουλάχιστον περιπτώσεις η εξέταση ολοκληρώθηκε πριν τη λήξη της κανονικής ώρας εργασίας (15:00), ότι δεν ακολούθησε η διενέργεια άλλης εξέτασης στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου, παρόλο που υπήρχε περιθώριο και στη συνέχεια διενεργήθηκαν υπερωριακά άλλες εξετάσεις με ώρα έναρξης πριν τις 15:00. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερομηνίας 9.12.2009, όσοι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά στο Τμήμα αποζημιώνονται με μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης για κάθε ακτινοδιαγνωστική εξέταση, την ώρα όπως διαφάνηκε από τον έλεγχο, από τις 148 εξετάσεις που διενεργήθηκαν υπερωριακά τον 12/2022, μόνο σε οκτώ από αυτές η εξέταση διήρκησε πέραν της μίας ώρας και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξετάσεις διήρκησαν μόλις τέσσερα, πέντε, έξι και εννιά λεπτά ενώ οι υπάλληλοι αποζημιώθηκαν υπερωριακά με μία ολόκληρη ώρα.

Επιπλέον, από διερεύνηση καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες απουσίες ακτινογράφων από την εργασία τους, λανθασμένη παραχώρηση ημέρας ξεκούρασης (day off) σε ακτινογράφους οι οποίοι εργάζονται στον αξονικό τομογράφο, διενέργεια υπερωριακής εργασίας από συγκεκριμένο ακτινογράφο κατά τις ημέρες απουσίας του από την εργασία χωρίς δικαιολογητικό, παράνομη ιδιωτική απασχόληση ιατρού, του οποίου η άδεια για ιδιωτική απασχόληση είχε λήξει στις 30.6.2022 και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκει τον παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του ως λέκτορα καθηγητή μέχρι σήμερα, παράνομη ιδιωτική απασχόληση δύο ακτινογράφων σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, παράνομη συμμετοχή σε εταιρείες από ακτινολόγο, μη καταχώριση του ονόματος χρήστη στον Μαγνητικό Τομογράφο, μη ορθή παρακολούθηση και απουσία ελέγχου του ελεύθερου χρόνου ο οποίος παραχωρείται για υπερωριακή απασχόληση κατά τις ώρες 15:00-17:00 και στελέχωση του μαγνητικού και αξονικού τομογράφου το πρωί με τρία άτομα ενώ το απόγευμα με ένα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε όπως επαναξιολογηθεί ο τρόπος στελέχωσης του Τμήματος λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ο στόχος του Οργανισμού θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών και η αύξηση των εσόδων.

Απόθεμα φαρμάκων/αναλωσίμων

———

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας γίνεται επίσης λόγος για διαφορές στην αξία των αποθεμάτων φαρμάκων και αναλωσίμων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ενώ η αξία του αποθέματος στο μηχανογραφικό σύστημα SAP στις 31.12.2021 ήταν για τα φάρμακα €15,019 εκ. και για τα αναλώσιμα €64,195 εκ., η αξία του αποθέματος κατά την ετήσια καταμέτρηση ήταν μόλις €6,7 εκ. για τα φάρμακα και €4,5 εκ. για τα αναλώσιμα.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία, η διαφορά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το απόθεμα των φαρμάκων και αναλωσίμων παραμένει στο μηχανογραφικό σύστημα SAP (στις μερίδες των θαλάμων/ κλινικών), ακόμα και μετά τη χρήση τους από τους θαλάμους και δεν διαγράφονται, με αποτέλεσμα το απόθεμα να παραμένει στο SAP.

Θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επ’ αυτού είναι ότι η τεράστια διαφορά στην αξία των αποθεμάτων φαρμάκων και αναλωσίμων όπως αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να προβληματίσει τον Οργανισμό, και υποδεικνύει ότι ως αποτέλεσμα της τακτικής που ακολουθείται, δυσχεραίνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση των αποθεμάτων και αυξάνεται ο κίνδυνος αλόγιστης χρήσης/υπεξαίρεσής τους.

Απουσία ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού από την εργασία

————-

Στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει επίσης ότι παρόλο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΚΥπΥ σε συνεδρία του ημερομηνίας 30.6.2022, αποφάσισε όπως εφαρμοστεί σύστημα καταγραφής εισόδου-εξόδου στα νοσηλευτήρια και κέντρα υγείας, για όλο το προσωπικό, εξαιρουμένου του ιατρικού προσωπικού, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι η απόφαση του ΔΣ δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι ο έλεγχος της φυσικής παρουσίας στο χώρο εργασίας αφορά σε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού προσωπικού.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

——

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι από το 2019, έτος ίδρυσης του ΟΚΥπΥ, μέχρι σήμερα η ακίνητη περιουσία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν έχει μεταβιβαστεί στον ΟΚΥπΥ, κάτι που όπως τονίζεται θα έπρεπε να είχε ήδη ρυθμιστεί από τον Οργανισμό.

Αναξιοποίητος εξοπλισμός

——-

Διαπιστώθηκε επίσης ότι εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος στο φαρμακείο του ΓΝΛ από την ημέρα αγοράς του, τον Μάρτιο του 2006, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση πρόκειται για ρομποτικό σύστημα διαχείρισης φαρμάκων συνολικής αξίας €222.180 συν ΦΠΑ.

Εσωτερικός έλεγχος

——

Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί ότι, σε σχέση με το μέγεθος του Οργανισμού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ο εσωτερικός έλεγχος στον ΟΚΥπΥ είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος και υποστελεχωμένος.

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι δεν λήφθηκαν μέχρι σήμερα διορθωτικά μέτρα για αρκετά ευρήματα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ασφαλιστική κάλυψη ιατρών για επαγγελματική αμέλεια

———-

Εξάλλου η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει στην έκθεση της ότι σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 24.11.2022, από το 2019 ο ΟΚΥπΥ δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης των ιατρών για επαγγελματική αμέλεια.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται, το κράτος αναγκάστηκε να ανανεώσει μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 την εγγύηση ασφαλιστικής κάλυψης για όλο το προσωπικό του ΟΚΥπΥ.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Οργανισμός από 1.1.2024 έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία αξίας €3.749.967 αλλά και ότι εκκρεμούν εναντίον του ΟΚΥπΥ στο δικαστήριο έξι υποθέσεις για σκοπούς ιατρικής αμέλειας.

Εν κατακλείδι η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει πως όπως προκύπτει από τα ευρήματα του ελέγχου της, το ΓΝΛ παρουσιάζει αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωσή του με το θεσμικό πλαίσιο, τονίζοντας παράλληλα πως όπως διαφάνηκε, η εφαρμογή του ΓεΣΥ επηρέασε αρνητικά τα έσοδά του, ειδικά όσον αφορά στον αριθμό των ασθενών για εξωνοσοκομειακή νοσηλεία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΓΝΛ με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, υπενθυμίζοντας ότι το ΤΑΕΠ, οι χειρουργικές αίθουσες και ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργούν με παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο, οπότε η Διεύθυνση του Οργανισμού θα πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για βελτίωση, ειδικά ενόψει του τερματισμού της κρατικής χορηγίας το 2024.

Συστήνει τέλος όπως ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί με το θεσμικό πλαίσιο και να αξιοποιήσει τους πόρους του με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα; – Γιατί δεν πρέπει...

Ένας οδοντίατρος αποκάλυψε τον εκπληκτικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να πιάνετε το μπουκάλι με το στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα των δοντιών...
×