Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για προώθηση του φυσιολογικού τοκετού

Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και τη μείωση της προωρότητας στην Κύπρο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται, η Εθνική Στρατηγική θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος και περιλαμβάνει τέσσερις Άξονες Δράσης, καλύπτοντας θέματα που αφορούν στο Σύστημα Υγείας, στην Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, στην ενημέρωση του κοινού και στην έρευνα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι τα ποσοστά καισαρικής τομής αυξάνονται παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, με τα στατιστικά δεδομένα να κατατάσσουν την Κύπρο ως μια από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά  στη συχνότητα τοκετών με καισαρική τομή, αλλά και με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά προωρότητας.

Συμπληρώνεται ότι η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής θα προωθήσει τη συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων φορέων για τη μείωση των μη ενδεδειγμένων καισαρικών τομών και των πρόωρων γεννήσεων υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ για σκοπούς παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων/δράσεων της Στρατηγικής θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός από το Υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ), τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (Ο.Σ.Α.Κ). 

Η Επιτροπή, θα παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής, θα αξιολογεί και θα υποβάλλει εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υγείας.