Αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμενε όσον αφορά τις νοσοκομειακές κλίνες κατ’ αναλογία πληθυσμού η Κύπρος το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, εν μέσω μιας γενικευμένης μείωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2022 στην Κύπρο καταγράφονταν 313 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100 χιλιάδες κάτοικους, αρκετά πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που βρισκόταν στις 516.

Μεταξύ των κρατών μελών, η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία νοσοκομειακών κλινών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της ήταν η Βουλγαρία (823 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα), και ακολουθούσαν η Γερμανία (766 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα) και η Ρουμανία (728 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα).

Οι χαμηλότερες αναλογίες σε σχέση με τον πληθυσμό, κάτω από 300 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα, καταγράφηκαν το 2022 στη Σουηδία (190 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα), τις Κάτω Χώρες (245 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα), τη Δανία (248 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα), τη Φινλανδία (261 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα), την Ιρλανδία (291 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα) και την Ισπανία (294 κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα).

Σε απόλυτους αριθμούς, το 2022 σε όλη την ΕΕ υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια νοσοκομειακές κλίνες, έχοντας καταγράψει μείωση κατά 7% (171.110 λιγότερες κλίνες) σε σχέση με το 2012. Στην Κύπρο την ίδια περίοδο, καταγράφηκε μείωση 4%, από 2990 κλίνες το 2012 σε 2857 το 2022 (133 λιγότερες κλίνες).

Κατ’ αναλογία πληθυσμού, κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2022 υπήρχαν 516 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα, σε σχέση με 563 το 2012. Την ίδια περίοδο στην Κύπρο η αναλογία μειώθηκε από 346 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100 χιλιάδες άτομα το 2012 σε 313 κλίνες ανά 100 χιλιάδες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μείωση που καταγράφηκε σε επίπεδο ΕΕ αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα στοιχεία για τις νοσοκομειακές κλίνες καλύπτουν μόνο τις κλίνες για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (εξαιρουμένων των κλινών ημερήσιας περίθαλψης και της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης), καθώς και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που μείωσαν τη μέση διάρκεια παραμονής για ενδονοσοκομειακές διαδικασίες ή αντικατέστησαν τις διαδικασίες αυτές με διαδικασίες που παρέχονται από την ημερήσια περίθαλψη ή την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Σε απόλυτους αριθμούς ανά κράτος μέλος, ο υψηλότερος αριθμός νοσοκομειακών κλινών καταγράφηκε στη Γερμανία (642.107), τη Γαλλία (374.290) και την Πολωνία (231.789), ενώ ο χαμηλότερος στη Μάλτα (2.158), το Λουξεμβούργο (2.609) και την Κύπρο (2.857).

Όσον αφορά τις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε νοσηλευτικές και άλλες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας, οι υψηλότερες αναλογίες σε σχέση με τον πληθυσμό καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (1420 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100 χιλιάδες άτομα), τη Σουηδία (1299) και το Βέλγιο (1283).

Η Βουλγαρία (25 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100 000 άτομα) και η Ελλάδα (26) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά, ακολουθούμενες από την Πολωνία (214).

Η Κύπρος ήταν χαμηλά στη λίστα κατ’ αναλογία το 2022, με 286 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε νοσηλευτικές και άλλες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100 χιλιάδες άτομα.