Χορήγηση φαρμάκων που εγκρίνονται από την ΕΟΑ στα συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Αναφορικά με δημοσίευμα για τη διαδικασία μεταφοράς καινοτόμων θεραπειών, χημειοθεραπειών και εξειδικευμένων φαρμάκων στις επαρχίες, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως ήδη έχουν τροχοδρομηθεί ενέργειες που θα επιλύσουν τα όποια προβλήματα καθυστέρησης παρατηρούνται προς όφελος των ασθενών.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά μετά από οδηγίες του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα αποφασίστηκε η χορήγηση φαρμάκων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ) στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ, για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Ημερομηνία έναρξης του νέου προγράμματος ορίστηκε η 1/7/2022.

Ωστόσο η διαδικασία διαφοροποίησης του λογισμικού συνέτεινε στην καθυστέρηση που παρατηρείται και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα του λογισμικού και η διαφοροποίηση της διαδικασίας.

Με νέα εγκύκλιο που στάλθηκε στις 30/6/2022, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται για τις 2/10/2022.

Ως εκ τούτου, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος από την 1η Αυγούστου 2022.  

Το θέμα της έγκαιρης προμήθειας των φαρμάκων από όλα τα νοσηλευτήρια θα επιλυθεί με την ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στους καταλόγους που αποζημιώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, καθώς η παράδοση στις περισσότερες περιπτώσεις θα γίνεται απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρείες.