Σύσταση Ομάδας Δράσης Εμπειρογνωμόνων σε θέματα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας

Ως η Αρχή για καθορισμό των εθνικών ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε σύσταση Ομάδας Δράσης Εμπειρογνωμόνων σε θέματα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Την ομάδα, η οποία πραγματοποίησε στις 17 Νοεμβρίου, την πρώτη της συνάντηση, απαρτίζουν Λειτουργοί των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιατρικής Φυσικής και Βιο-Ιατρικής Μηχανικής Κύπρου, και εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών. Στόχος της ομάδας είναι η μελέτη στοιχείων και η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, με στόχο την επίλυση προβλημάτων, την προάσπιση της δημόσιας υγείας, και τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού σε θέματα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.